Türkiye’de genç olmak!

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2021 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 289 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun % 15,3'ünü oluşturdu. Genç nüfusun % 51,3'ünü erkek nüfus, % 48,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2025 yılında % 14,3, 2030 yılında % 14,0, 2040 yılında % 13,4, 2060 yılında % 11,8 ve 2080 yılında % 11,1'e düşeceği öngörüldü.

KOCAELİ’NİN GENÇ NÜFUSU

2021 yılı sonu itibarıyla Kocaeli’nin toplam nüfusu 2 milyon 033 bin 441 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 291 bin 268 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun % 14,3'ünü oluşturdu. Genç nüfusun 151 bin 034’ü erkek nüfus, 140 bin 234’ünü ise kadın.

TÜRKİYE VE AB ÜLKELERİ

Türkiye'nin genç nüfus oranının % 15,3 ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

HAKKARİ İLK SIRADA

ADNKS sonuçlarına göre 2021 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, % 22,8 ile Hakkari oldu. Bu ili % 22,1 ile Şırnak ve % 21,8 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu il % 12,3 ile Muğla oldu. Muğla ilini % 12,7 ile Tunceli ve Balıkesir illeri izledi.

EVLİLİK ORANLARI

Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2021 yılında % 96,2'sinin hiç evlenmemiş, % 3,8'inin resmi nikahla evli, % 0,1'inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun % 84,9'unun hiç evlenmemiş, % 14,7'sinin resmi nikahla evli, % 0,4'ünün ise boşanmış olduğu görüldü.

EĞİTİME ARA VERMEK

Türkiye Aile Yapısı Araştırması 2021 sonuçlarına göre 15-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde eğitimine devam etmek istemesine rağmen (üniversite dahil) eğitimini yarıda bırakan gençlerin oranı % 7,6 oldu. Genç erkeklerde bu oran %8,0 iken genç kadınlarda ise % 7,1 oldu. Eğitimini yarıda bırakan gençlerin eğitimini yarıda bırakma nedenleri incelendiğinde ilk sırayı %48,1 ile ekonomik nedenler alırken, bunu % 23,6 ile eğitimdeki başarısızlık ve % 10,8 ile ailenin izin vermemesi takip etti.

GENÇLERİN MUTLULUĞU

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2020 yılında % 47,2 iken 2021 yılında % 44,5 oldu. Mutluluk oranı, 2021 yılında genç erkeklerde % 38,2, genç kadınlarda ise % 51,0 olarak gerçekleşti.

GENÇLER VE SAĞLIK

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında % 45,1 ile sağlık, ilk sırada yer aldı. Bunu, % 22,9 ile başarı, % 16,9 ile sevgi izledi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde % 43,0 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu % 24,8 ile başarı ve % 13,5 ile para takip etti. Genç kadınlarda ise % 47,4 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu % 21,2 ile sevgi ve % 21,0 ile başarı takip etti.

İŞİNDEN MEMNUN MU?

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında, gençlerin % 76,0'sı çalıştığı işinden memnun olduğunu, % 42,3'ü elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı % 77,7, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı %43,1 olurken genç kadınlarda ise bu oranlar % 72,6 ve % 40,7 olarak gerçekleşti.

GENÇLER VE EĞİTİM

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında, gençlerin % 59,2'si şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti. Bu oran genç erkeklerde % 56,3 iken genç kadınlarda % 62,3 oldu.

İNTERNET KULLANIMI

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre İnternet kullanım oranı, 16-24 yaş grubundaki genç nüfusta 2020 yılında % 93,0 iken 2021 yılında % 97,1 oldu. İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2020 yılında % 95,0 iken 2021 yılında % 98,4, genç kadınlarda ise 2020 yılında % 91,0 iken 2021 yılında % 95,6 oldu.

**

TÜİK’in İstatistiklerle Gençlik, 2021 verilerini yukarıda sizinle paylaştım. TÜİK rakımlarına göre dahi, Türkiye’de genç olarak yaşamanın zorluğu görülüyor…

- Kocaeli Gazetesi, Mesut Akbulut tarafından kaleme alındı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/10397199/mesut-akbulut/turkiyede-genc-olmak