Ar-Ge projelerinin %39’u bölgemizde tamamlandı

Kalkınmanın Kilit Öğesi: Ar-Ge

Küresel üretim ve değer zincirinde yüksek katma değerli, yenilikçi ve teknoloji odaklı ürün ve hizmetlere geçişin kalkınmanın kilit öğelerinden biri haline geldiğini ve uzun dönemde refah düzeyindeki artışın yenilikçilikle gerçekleştirilebileceğini ifade eden Dr. Akbulut, yenilikçi bir ortamın yaratılabilmesi içinse özellikle özel sektörün Ar-Ge’ye yatırım yapması gerektiğini ifade etti. Küresel ölçekte rekabet için üretimde yerli katma değerin yükseltilmesi, rekabet gücünün sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yüksek teknolojili bir ürün desenine geçilmesi ve küresel değer zincirinin daha üst basamaklarına çıkılması gerektiğini ve bu amaçla devletin mevcut destek mekanizmalarını daha da güçlendirdiğini vurgulayan Dr. Akbulut, aşağıdaki değerlendirmelerde bulundu.


Ar-Ge Harcamalarının Payı %0,92’ye Yükseldi

“Türkiye, Ar-Ge çalışmalarına ilişkin önemli mesafeler kat etmiştir. Bununla birlikte, küresel ölçekte söz sahibi olabilmek adına Ar-Ge konusuna çok daha fazla yoğunlaşmak gerekmektedir. Türkiye’de 2002 yılında %0,53 olan Ar-Ge harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içerisindeki payı 2012 yılında % 0,92’ye yükselmiştir. Kişi başına düşen Ar-Ge harcaması da aynı dönemde 46 USD’den 166 USD’ye ulaşmıştır. Bu olumlu ve önemli bir gelişmedir. Bu gelişmede, Ar-Ge destekleri, teknoloji geliştirme bölgelerindeki gelişmeler ve özel sektörün Ar-Ge merkezi kurmasına yönelik teşvikler etkili olmuştur. Bununla birlikte, Ar-Ge harcamalarının GSYİH içerisindeki payı Almanya’da %2,88, ABD’de %2,77, Japonya’da %3,39 düzeyinde olup, söz konusu ülkelerde kişi başına düşen Ar-Ge harcaması ortalama 1.200 USD düzeyindedir.”


Ar-Ge Çalışmalarında Ana Unsur Özel Sektör Olmalı

“Bu sebeple, özel sektör Ar-Ge çalışmalarının teşvik edilmesi ilaveten uluslararası firmaların Ar-Ge yatırım ve faaliyetlerini Türkiye’de gerçekleştirmesi sağlanmalıdır. Mevcut durumda Ar-Ge harcamalarının %46,8’inin özel sektör eliyle gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu oran Almanya’da %65,6, ABD’de %61,6, Japonya’da %76,5 seviyesindedir. Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırlamış olduğu “Küresel Rekabet Raporu 2013-2014” çalışmasında 148 ülkenin değerlendirildiği rekabetçilik gücü sıralamasında ise Türkiye’nin 44. Sırada yer aldığı görülmektedir. Küresel rekabet için başta özel sektör olmak üzere Ar-Ge çalışmaları ve harcamalarının artırılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Ulusal hedeflerimiz de bu yöndedir. 2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı’nda, Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya oranının 2018 yılında %1,8’e ulaşması ve Ar-Ge harcamalarında özel sektörün payının %60’a çıkartılması hedeflenmektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2023 yılında bu oranın %3 seviyelerine ulaşmasını ve Ar-Ge harcamalarında özel sektörün payının %67 düzeyine çıkartılmasını hedeflemektedir.”

 

Bölgemizdeki Özel Sektör Ar-Ge Merkezi Sayısı 29’a Ulaştı

“Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Haziran ayında gerçekleştirdiği düzenlemeyle Ar-Ge merkezlerinin kurulabilmesi için zorunlu olan araştırmacı sayısı 50'den 30'a düşürülmüş ve bu durum özel sektörün Ar-Ge merkezi kurma konusundaki motivasyonunu artırmıştır. Türkiye’de Eylül 2014 başı itibariyle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş özel sektöre ait 163 Ar-Ge merkezi bulunmaktadır.  Bölgemizde ise, Kocaeli’de 22, Sakarya’da 3, Bolu ve Yalova illerinde 1’er olmak üzere toplam 29 Ar-Ge merkezi bulunmaktadır. Kocaeli, –Bursa’yla birlikte- İstanbul’dan sonra en fazla Ar-Ge merkezi bulunan il olma niteliğine sahiptir.”


Bölgemizdeki Özel Sektör Ar-Ge Merkezlerinde 2.959 Personel Bulunmaktadır

“Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan edindiğimiz verilere göre Haziran 2014 tarihi itibariyle Türkiye’de yer alan özel sektör Ar-Ge merkezlerinde 19.226’sı Ar-Ge personeli (15.009 Araştırmacı, 4.217 Teknisyen) ve 1.160’ı destek personel olmak üzere toplam 20.725 personel bulunmaktadır. Bölgemizdeki Ar-Ge merkezlerinde ise, Kocaeli’de 2.044, Sakarya’da 640, Düzce’de 147, Bolu’da 67, Yalova’da 59 olmak üzere toplam 2.959 personel görev yapmakta olup, 2717’si Ar-Ge personeli (1.735 Araştırmacı, 982 Teknisyen) olarak çalışmaktadır. Doğu Marmara Bölgesi özel sektör Ar-Ge merkezlerinde, Türkiye özel sektör Ar-Ge merkezleri toplam personelinin %14,25’i faaliyet göstermektedir.”


Özel Sektör Ar-Ge Merkezlerinde Tamamlanan Projelerin %39’u Bölgemizde Tamamlanmıştır

“Doğu Marmara Bölgesi’nde yer alan Ar-Ge merkezlerimizde 2008 yılından Haziran 2014 tarihine kadar Kocaeli’de 768, Sakarya’da 246, Düzce’de 74, Bolu’da 43, Yalova’da 339 olmak üzere toplam 1.170 proje başarıyla tamamlanmış olup, halen 566 projenin üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Kuruluşlarından bu yana Türkiye özel sektör Ar-Ge merkezleri toplamında 3.001 tamamlanan ve 3.927 üzerinde çalışmaları devam eden proje bulunmaktadır. Türkiye özel sektör Ar-Ge merkezleri genelinde tamamlanan projelerin yaklaşık %39’unun Bölgemizde yer alan Ar-Ge merkezlerinde gerçekleştirildiği görülmektedir. Bölgemizdeki Ar-Ge merkezleri eliyle tamamlanan projelerin ise yaklaşık %66’sı Kocaeli ilinde yer alan Ar-Ge merkezleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Özel sektör Ar-Ge merkezlerinin sektörel dağılımları incelendiğinde öncül sektörün, Türkiye toplamının %26’sını (42 adet) ve Doğu Marmara toplamının %35’ini (10 adet) oluşturan otomotiv san sanayi sektörünün olduğu görülmektedir.”


Bölge Planımız Çerçevesinde Ar-Ge’ye Yönelik Çalışmalarımıza Devam Edeceğiz

“Hazırlamış olduğumuz 2014-2023 yıllarını kapsayan Doğu Marmara Bölge Planı’nında yer alan uygulama önerimiz arasında Ar-Ge merkezi kurulmasının büyük ölçekli firmalar arasında yaygınlaştırılması ve nitelikli Ar-Ge personelinin bölgede tutulması için özel sektör ve üniversitelerin işbirliği faaliyetlerinde bulunması yer almaktadır. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde planlama birimimiz koordinasyonunda yatırım destek ofislerimiz aracılığıyla Ar-Ge merkezlerinin yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalarımıza ve buralarda geliştirilen projelerin artırılmasına yönelik faaliyetlerimize, Bölgesel yenilik stratejimiz çerçevesindeki faaliyetlerimize, Ar-Ge desteklerine ilişkin bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarımıza devam edeceğiz”

- Kocaeli Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/haber/1332170/ar-ge-projelerinin-39u-bolgemizde-tamamlandi