Çocuk hakları, AB projesi oldu

Kocaeli Kültürel Gelişim ve Dayanışma Derneği’nin Merkezi İhale Finans Birimi’ne, AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu -III Siyasi Kriterler Hibe Programı’na sunulan Çocuk Hakları Siyasi Kriterlerine İlişkin AB Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu adlı projenin İzmit Belediyesi olarak ortağı olduklarını söyleyen yetkililer projenin bir diğer ortağı da Kocaeli Üniversitesi Çocuk Hakları Merkezi olduğu kaydedildi.  İlgililer, 12 ay sürecek olan proje başvurusunun ilk aşamasını geçtiğini bildirerek” projenin amacı çocuk hakları ile ilgili mevzuatlar ve uygulama bağlamında Avrupa Birliği’nin siyasi konularla ilgili politikalarını tanıma fırsatını sağlamak, üye ülkeler ile Türkiye’deki siyasi konularla ilgili sivil toplum aktörlerinin arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi, bilgi deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımı yoluyla katılım öncesi süreç için hazırlık fırsatı vermek, tam üyelik öncesi dönemde, AB yasalarına uyum bağlamında siyasi reformların geliştirilmesi ve hayata geçirilmesine katkı sağlamak, Türk toplumunda bu reformların tanınmasının ve benimsenmesinin kolaylaştırılması için Türk STK’larının kurumsal kapasitesini iyileştirmek, siyasi kriterler alanında çalışan Türk STK’ları ve Avrupalı meslektaşları arasında ileri düzeyde diyaloğu teşvik etmek, bu vasıtayla; bilgi, deneyim ve iyi uygulamaların daha etkili paylaşımını sağlayarak, siyasi kriterlerle ilgili konularda Türkiye ve AB ülkelerinde var olan yanlış anlamalar ve kaygıları azaltmak, AB üye ülkelerinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle Türk STK’lar arasında güçlü ve sürdürülebilir ağlar oluşturmak, farkındalık yaratmak ayrıca yabancı ortaklarımızla düzenleyeceğimiz uluslararası seminerlerde, konuyla ilgili AB ve Türkiye siyasi kriterleri, AB kriterlerinin gerçekleştirilme sürecinde bu ülkeler tarafından gözlemlenen kurumsal, sosyal ve siyasi etkiler, deneyimlenen sorunlar, iyi uygulama örnekleri ve yine bu siyasi kriterlerin Türkiye’deki koşullara nasıl uygulanabileceği konusunda Avrupa Birliği’nden ortaklarımızın tavsiye ve önerileri gibi konularda bilgi alışverişinde bulunmaktır” dediler.

- Kocaeli Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/haber/1406991/cocuk-haklari-ab-projesi-oldu