Kendimize gelelim

Banu Gürer
Banu Gürer

Öncelikle uyarmak isterim ki bu bir hatırlatma yazısıdır.

Zira bir müddettir Türkiye'de dinle ilgili tartışmaların seyri bazı Müslümanların çok önemli bir gerçeği hatırlamaya ihtiyaç duyduklarını gösteriyor:

"Şüphesiz o Zikri  (Kur'an'ı) biz indirdik! Elbette onu yine biz koruyacağız!" (Hicr, 9)

Kanaatimce bu gerçek Müslümanlara hadlerini bilmeleri konusunda önemli bir uyarıda bulunmaktadır ve demektedir ki:

Sizin asli göreviniz dini doğru anlamak ve dosdoğru yaşamak!

Onu korumak Allah'a ait!

"Peki, bugün için bu gerçek ne ifade ediyor?" derseniz:

Müslümanların dini başkalarına anlatmaktan ziyade önce yaşamak için öğrenmeleri gerektiğini söylüyor.

"Bütünüyle dosdoğru anlayıp yaşamadığınız dini korumaktan  bahsetmenizin anlamı nedir?" diye soruyor.

Dini korumanın Allah'ın insanlara tanıdığı özgürlük alanlarının ihlal edilmesi anlamına gelmediğini vurguluyor.

Düşünmenin önüne geçmenin dini korumakla bir ilgisinin olmadığını belirtiyor.

Zira din bozulmayacağına göre dini tehdit edecek bir tehlike de söz konusu olamaz, değil mi?

Peki tehdit kim için söz konusu?

Yaşamadıkları bir dini anlatmaya kalkanlar için...

Başkalarına iyiliği emrederken kendilerini unutanlar için...

Başkalarının eksiklerini arayıp bulmaktan kendilerininkini görmeye vakit bulamayanlar için...

Kendilerinde kimin cennete kimin cehenneme gideceğini tayin etme hakkını görenler için...

Peygamber'e (S.A.V.) bile sadece tebliğ vazifesi verilmişken "benim gibi düşün" diye insanları zorlamaya kalkanlar için...

Tebliğin öncelikle yaşayarak örnek olmak ile gerçekleşeceğini unutanlar için...

Kendi gibi düşünenlerin yanlışlarını görmezden gelip, kendi gibi düşünmeyenleri, doğrularına rağmen, yerden yere vuranlar için...

Toplumları helak eden temel unsurun zulüm olduğunu idrak edemeyenler için...

"Bildiklerim ne kadar doğru" diye bir gün bile düşünüp araştırma yapmadan bu alanda çalışanları ehliyetsiz biçimde eleştirmeye kalkanlar için...

Karşısındakinin ne dediğine değil "niyetine" odaklanarak zan tutup insanları yaftalayanlar için...

"Hikmet ve güzel öğütle" hitap etmek yerine hakaret ve rencide ederek hakikati anlattığını zannedenler için...

İlahiri...

Kısacası kendimize gelelim lütfen!

Zira daha önce de ifade ettiğim gibi dinin korunma garantisi var ancak onu doğru anlayıp dosdoğru yaşamadıkça Müslümanların bu garantisi yok...

Not: Kıymetli okuyucular, benzer hususları daha önce de defaatle kaleme aldım, biliyorum, ancak maalesef problemlerin tekrarı bizim de kendimizi tekrarımıza yol açıyor, kusurumuz affola...

- Kocaeli Gazetesi, Banu Gürer tarafından kaleme alındı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/1772446/banu-gurer/kendimize-gelelim