İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerinde vergi kesintisi

Fikret Gökmen
Fikret Gökmen

Günümüzde teknolojinin gelişimine paralel olarak internet ortamında reklam oldukça yaygın hale geldi. Ayrıca internet gazeteciliği de buna paralel olarak yaygınlaştı. Yazılı basınında internet üzerinden aldığı reklamların oranı oldukça yükseldi. 

Yayınlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile internet ortamından verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya aracılık edenlere yapılacak ödemeler üzerinden stopaj yapılması (vergi kesintisi) kararlaştırılmıştır.

Buna göre;

Ancak bu stopajın bir istisnası vardır. Bu istisnada reklam hizmeti alıp, vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar; (Kurumlar Vergisi Kanunu 15.1’de sayılmıştır notta belirtilen)

Tam mükellef bir kurum tarafından (A.Ş. veya Ltd. Şti. gibi) kendisine internet ortamında verilen reklam hizmeti karşılığında bu kuruma yapacakları ödemeler nedeniyle yapılacak stopaj oranı %(0)’dır.

Ancak kurumlar vergisi kanunun 15.1 maddesinde belirtilenler dışında kalanlar ise tam mükellef bir kurumdan aldığı internet ortamında reklam hizmeti karşılığında stopaj yapma yükümlülüğü yoktur.

Örnek vermek gerekirse, bugünlerde seçimler dolayısıyla aday olanların internet ortamında verdiği reklamlar nedeniyle yaptığı ödemeler kurumsal firmalara (A.Ş. veya Ltd. Şti. gibi) ise stopaj yoktur. Ancak internet üzerinden verilen reklam hizmeti şahıslara ilişkin ise ödenen bedelin %15’ini stopaj olarak kesmeleri gerekmektedir.

Bu durum sadece siyasiler için değil reklam veren tüm kişi ve kurumlar için gereklidir.

Not: Kurumlar Vergisi Kanunun 15.1’de sayılanlar şunlardır; Kamu İdare ve Kuruluşları, Ticaret Şirketleri, Dernekler ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri, Kooperatifler, Gelir Beyanında Bulunan Ticaret ve Serbest Meslek Erbabı.

- Kocaeli Gazetesi, Fikret Gökmen tarafından kaleme alındı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/1871330/fikret-gokmen/internet-ortaminda-verilen-reklam-hizmetlerinde-vergi-kesintisi