Kira gelirleri nasıl beyan edilecek?

Fikret Gökmen
Fikret Gökmen

Mart ayı geldi. Kimlerine göre dert ayı. Çünkü vergiler ödenecek. Bir bedel ödersiniz karşılığında bir mal veya hizmet alırsınız. Yani ödediğiniz bedelin anında karşılığı da vardır. Vergi ise, ödersiniz karşılığında o anda hiçbir şey verilmez. Yani bedelsiz ödeme gibi. O nedenle insana zor geliyor. Ancak esasında vergi devlet harcamalarına GELİRLERİ ORANINDA vatandaş katkısıdır. İşte acaba vergiler gerçekten gelirler oranında mı alınıyor sorusu vatandaşın en çok rahatsız olduğu konulardan biridir. Biz bu hafta en yaygın mükellef grubunu oluşturan kira geliri elde edenlerin beyanlarının nasıl yapılacağını özetlemek istiyoruz.

HANGİ DURUMDA KİRA GELİRİ BEYAN EDİLİR?

Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerden;

  1. a) Bir takvim yılı içinde elde ettiği mesken kira geliri, istisna tutarını (2018 yılı için 4.400 TL) aşanlar,
  2. b) İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını (2018 yılı için 34.000 TL) aşanlar,
  3. c) 2018 yılı için beyanname verme sınırı olan 34.000 TL’nin aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi tevkifatına tabi kira gelirleri ile mesken kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınacaktır.

HANGİ GİDERLER İNDİRİLİR?

İki yöntem vardır;

Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez.

A – GÖTÜRÜ GİDER YÖNTEMİ

Götürü gider yöntemini seçen mükellefler (hakları kiraya verenler hariç), kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan % 15’ini (gerçek giderlere karşılık olmak üzere) götürü gider olarak indirebilirler. Ancak bu usulü seçen mükellefler iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.

B – GERÇEK GİDER YÖNTEMİ

Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda; konut kira gelirinden istisna edilen 4.400 TL’ye isabet edenler hariç olmak üzere yıllık kira tutarından aşağıda yazılı giderler indirilir:

- Kocaeli Gazetesi, Fikret Gökmen tarafından kaleme alındı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/1906941/fikret-gokmen/kira-gelirleri-nasil-beyan-edilecek