Yeni Zelanda’nın “Anlamlandırdıkları”

Banu Gürer
Banu Gürer

Kısa süre zarfında sevdiklerinden kayıplar yaşayan biri olarak bildiğim bir husus var.

O da sevdiğini kaybedenlerin acılarına teselli olabilecek az şey vardır…

Bu az şeyden biri ölümün anlamıdır.

Ölümü anlamlı kılamazsanız, acınızın sizi de tüketmesi işten bile değildir.

Ölümü anlamlı kılmak birçok açıdan söz konusudur ancak en önemlilerinden biri onun “ne uğruna” gerçekleştiğidir.

Bir diğeri de acınızı sizinle paylaşanların olduğunu, yalnız olmadığınızı bilmenizdir.

Ben bu manada Yeni Zelanda’nın devlet başkanı başta olmak üzere halkına bir Müslüman olarak teşekkürü borç addediyorum…

Zira yaşanan terörün ardından gösterdikleri tavırla, öncelikle kaybettiğimiz kardeşlerimizin ölümlerinden ne “anlam” çıkardıklarını tüm dünyaya göstermiş oldular.

Bunun yanında çıkardıkları anlamdan hareketle acının nasıl paylaşılacağının güzel bir örneğini verdiler.

Ve dediler ki:

Sizin ölümünüz ile acıların ayrışarak değil, birlik olarak aşılabileceğini, o nedenle birlik olmamız gerektiğini bir kez daha anladık…

Sizin ölümünüz, terörün dini, dili, ırkı olmadığını bize bir kez daha gösterdi…

Sizin ölümünüz, şiddetin ancak şiddeti işleyenler ve ona maruz kalanlar olarak iki gruba ayrılabileceğini ispatladı…

Sizin ölümünüz, dünyadaki şiddet problemine karşı ancak “birlikte” hareket ederek çözüm getirebileceğimize parmak bastı…

Sizin ölümünüz, şiddetin etkilerinin şiddetle değil, sevgiyle azaltılabileceğini tecrübe etmemizi sağladı…

Sizin ölümünüz, farklı inançların ve dünya görüşlerinin insani bir acıyı paylaşmak için engel teşkil etmediğini görmemizi sağladı…

Sizin ölümünüz, acının nefret diliyle değil merhamet ve zarafetle paylaşımının daha teselli edici olduğunu hatırlamamıza vesile oldu…

Sizin ölümünüz şiddetin önüne sadece söylemle değil eylemle, somut adımlarla geçilebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi… Ki o nedenle silah yasasına dair somut adımları da gerekli kıldı…

Yani kısaca dediler ki:

Siz boşuna ölmediniz!

Biz sizin ölümünüzden almamız gereken mesajı aldık…

Acılı ailelere ne güzel bir teselli, değil mi?

Darısı tüm insanlığın başına…

- Kocaeli Gazetesi, Banu Gürer tarafından kaleme alındı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/1927246/banu-gurer/yeni-zelandanin-anlamlandirdiklari