Çam keseye ölüm!..

Necdet Güler
Necdet Güler

Birkaç gün önce kentimizde yayımlanan bir gazetede şu yazıyordu: “Çam kese böceği ile mücadele sürüyor “

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının Veteriner Şube Müdürlüğü ile Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi  bu mücadelede yer alıyormuş.

Bu yazılan doğru mu diyerek internette  veteriner hekimlerin  görevini buldum. Şu yazıyor: “Veteriner hekim, evcil hayvan, çiftlik hayvanları ve diğer hayvanların tıbbi durumlarını inceler, hastalıklarını teşhis ve tedavi eder”

Gel de kafaya takma! Mücadelede 3 unsur var. Böcek, ağaç ve mücadeleyi yapan insan. Hayvan olan sadece öldürülmek istenen böcek. Yazıda alerji de büyük bir tehlike olarak konu ediliyor ama bu böceğin alerjik etkisi sadece keseler kurcalanırsa ortaya çıkar. Yani keselerin olduğu ormanda gezmekle filan alerji oluşmaz. Alerji tehlikesi ile veterinerlik hizmeti arasındaki ilişkiyi de kuramadım.

Esasa gelelim: Dünyanın en geri kalmış bir ülkesine gidin. Örneğin Tanganika’ya. Orada bile bir böceğe karşı mücadele konu olduğunda önce o böceğin yaşam döngüsü ve bunu etkileyen faktörler incelenir. Yanı sıra mücadele şeklinin oluşturacağı olumlu ve olumsuz durumlar ortaya konulur. Şu husus da hiç unutulmaz. Mücadele, böcek var diye değil, zarar  verici seviyede olduğu için yapılır. Yani bu böceği örnek alırsak yetişkin bir ağaçta bir – iki kese görüp mücadele uygulamak  tam tabiriyle saçmalıktır.

Gazetede yazılana dayanarak soruyorum: Bu mücadeleyi uygulatanlar,  böceğin toprağa giren tırtılının pupa evresini 4 yılda tamamladığını nerede okumuş veya kimden öğrenmişlerdir?

Bahar geldiğinde bu böceğin toprağın altına giren larvalarının ördükleri bir pupa içinde krizalite dönüştüğünü, krizalit süresinin yaklaşık 3 ay sürdüğünü ve Temmuz-Ağustos devresinde kelebek halinde ergin olduklarını bilmiyor musunuz ? Yani yumurtlama ile ergin oluş arasında geçen süre bir yıl.

Krizalitin diyapoz halinde nadiren 1-2 yıl kalabildiğini ve çok ender olarak bu süreyi aştıklarından da haberiniz yok mu? 

Bu böceğin kelebeği tarafından yazın konulmuş yumurtalarından çıkan larvaların  kış gelinceye kadar çam ağacının aşağıdaki dallarında ince dokulu yaz kesesi ördükten sonra kışa girerken onu terk ederek  yukarı dallarda, dokusu daha sıkı kış keseleri ördüğünü de bilmediğiniz için boşu boşuna  terk edilmiş keseleri de toplamıyorsunuz, değil mi?

Peki…Çam ağaçlarında kesenin olduğu tepe sürgününü  kesmenin yaratacağı zararın, kese içindeki larvaların yapacağı zarardan kat ve kat fazla olacağını biliyor musunuz?

İçinde larvalar olan keselerin yakılmaması veya toprağa gömülmemesi gerektiğinden haberiniz var mı? Çünkü bu böceğin olduğu bütün Akdeniz ülkelerinde, toplanan keseler ormana makul uzaklıkta bir yerde toplanır ve tecrit edilir. Amaç larvaların açlıktan ölmesi ve keselerdeki faydalı böceklerin ormana dönmesidir.

“Bilgi” yoksa “olumlu sonuç” da yoktur.  

Kaynak:

B. Cavalcaselle-E.De Bellis. 1981. Note tecniche sulla processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa Schiff.). Roma.

- Kocaeli Gazetesi, Necdet Güler tarafından kaleme alındı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/1940259/necdet-guler/cam-keseye-olum