Kıdem tazminatının başına ne gelecek?

Fikret Gökmen
Fikret Gökmen

Maliye bakanı hafta içinde daha öncede çok sayıda açıklanan reformlardan bir tane daha açıkladı.

Hep reform açıklıyor, birçok …CEK …CAK ile biten kelimeler kullanıyoruz ama ortada görünen bir değişme yok.

Son reform açıklaması da bunlardan birisi. Ancak bu açıklanan reform paketinde çok nazik bir konu olan KIDEM TAZMİNATINA dokunuldu.

Kıdem tazminatında şu anki durum ne?

22.05.2003 tarihinde iş yasasında köklü değişiklik yapılmasına karşın kıdem tazminatı ile ilgili değişiklik yapılmamış eski iş kanunundaki durumu korunmuştur.

Yasada hangi koşulların oluşması durumunda kıdem tazminat ödeneceği açıkça belirtilmiştir. Ödenecek kıdem tazminat tutarı da işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük brüt ücreti tutarında tazminat ödenmesi gerekmektedir. Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesileceği gelir vergisine tabi olmadığı da bilinmektedir.

Açıklanan reformda kıdem tazminat fonundan söz edilmektedir

Nasıl işleyeceğine ilişkin bir açıklık getirilmemiş olmakla birlikte çalışanların ücretlerinin belli bir oranı fona kesilecektir.

(BES uygulamasına benzer) Bununda yıllık ücretin 15 günlük tutarı gibi olacağı söylenmektedir.

Bu fonu maliye bakanlığının değişik amaçlar için değerlendirebileceği belirtilmektedir.

Bu son derece belirsiz bir husustur.

Zira geçmişte işsizlik fonunda biriken paralar, bankaların fonlanmasında kullanıldı.

Aynı durum burada da olma olasılığı çalışanların haklarını ciddi şekilde zedeler.

Fondan ödeme nasıl yapılacak

Çalışan işten ayrıldığında hak ettiği kıdem tazminatının yarısını alacak.

Diğer yarısı ise, fonda kalacak en erken 56 yaşında ve emekli olduğu zaman fonda kalan parasını alabilecek. İşçinin ölümü durumunda varisleri yararlanacak.

Ayrıca eğer çalışan fonda 15 yıl ve daha fazla kalırsa ev veya taşıt alması durumunda biriken paranın yarısını talep edebilecek.

Diyelim ki bir işçinin brüt maaşı 3.000 TL ve 40 yaşında 10 yıllık çalışma süresi var. İşten ayrıldığında 10 x 3.000 = 30.000 TL. Toplam tutarın 15.000 TL’sini hemen alacak geri kalan 15.000 TL’sini en erken 56 yaşında alabilecek.

- Kocaeli Gazetesi, Fikret Gökmen tarafından kaleme alındı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/2461047/fikret-gokmen/kidem-tazminatinin-basina-ne-gelecek