İzmit Belediyesi'nde personel alımı durduruldu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye ile ilgili tüm alımları kontrol altınında tutmak için bir genelge yayınladı. Kaplan’ın yayınladığı genelgede, Her türlü ihale işlemleri, personel ödemeleri kanunen ödenmesi gereken emanete alınmış değerler hariç tüm ödemelerin 4734 -4735 sayılı kanunlar çerçevesinde doğrudan teminle alımı yapılacak olan mal, malzeme ve hizmet alımlarının, her türlü personel alımı, araç alımı ve kiralaması işlemlerinin durdurulması istendi.

Genelgeye, “Bu çerçevede; vatandaş odaklı ve kanuni süreç ve hayatın olağan akışının gereği yapılması gereken tüm işlemlerin aksatılmadan yürütülmesi, zaruri malzemelerin mevcut stoklardan karşılanması hususunu rica ederim” notu eklendi. Bülent EKİNCİ

- Kocaeli Gazetesi, Siyaset bölümünde yayınlandı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/haber/2479836/izmit-belediyesinde-personel-alimi-durduruldu