Yıllık izin kullanmada atlanmamasi gerekenler

Fikret Gökmen
Fikret Gökmen

YILLIK İZİN KULLANDIRMADA ATLANMAMASI GEREKENLER

Yaz ayları geldi. Çalışanların yasal hakkı olan yıllık izinlerin kullandırılması gerekiyor. Yıllık izinlerin kullandırılmasında yasalardan kaynaklı sorunlara dikkat çekmek istiyoruz.

İşveren Yıllık İzin Dönemlerini Belirler

İşveren veya işveren vekilleri, izin kurulu yada bunun yerine geçenlere danışmak suretiyle işyerinde işlerin nitelik ve özelliklerine göre, yıllık ücretli izinlerin, her yılın belli bir döneminde veya dönemlerinde verileceğini tayin edebilir. Bunu işyerinde ilan eder.

Yıllık İzinde Çalışma Yasağı

Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.

İşten Çıkan/Çıkartılan İşçinin Bakiye İzin Alacağı Ücret Olarak Ödenir

İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.

Yıllık İzine Çıkanların Primleri Tam Ödenir

Sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş kazaları ile meslek hastalıkları primleri dahil, diğer sigorta primlerinin, 5510 sayılı SS ve GGSK esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunur.

Avans ve Ücret Ödemesi Var

İşveren veya işveren vekili, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye izin dönemine ilişkin ücreti ile ödenmesi bu döneme rastlayan diğer ücret ve ücret niteliğindeki haklarını izine başlamadan önce peşin olarak vermek veya avans olarak ödemek zorundadır.

FİKRET GÖKMEN

- Kocaeli Gazetesi, Fikret Gökmen tarafından kaleme alındı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/2809227/fikret-gokmen/yillik-izin-kullanmada-atlanmamasi-gerekenler