Öğretmenlere bir dokun bin ah işit!

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut

Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 No’lu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, Öğretmenler Günü’yle ilgili açıklama yaptı.

Şanlı, öğretmenlerle ilgili yapılan anketi kamuoyuyla paylaştı.

Şanlı’nın verdiği bilgiler çok çarpıcıydı.

Şanlı şu bilgileri verdi;

“Sendika olarak 07-18 Kasım 2019 tarihleri arasında, kendi sitemiz de dahil toplam 8 sitede yayınlanan, öğretmenlerin sosyo-ekonomik durumlarını ve mesleki sorunlarını tespit etmek amacıyla bir anket çalışması yaptık.

Verilerden çıkan sonuç, öğretmenlerin okullarda güven problemi yaşadığını ve psikolojik sorunlarının da kendilerini yıprattığını gösteriyor.

“ÖĞRETMENLERİMİZ SAHİPSİZ”

Yine Öğretmenler Günü’nde; öğretmenlerimiz yine yalnız, yine sahipsiz ve yine emeğinin çok altında yine fedakârlığının çok gerisinde bir ilgi ve alakayla karşı karşıya. Öğretmeninin derdini sormayan halini bilmeyen ve sadece mesaj yoluyla yılda bir defa gününü kutlayarak sorumluluklarını ve vazifelerini geçiştirenler, bu durumdan artık utanç duymalıdır.

Bakınız öğretmenlerle ilgili yapılan anketten birkaç önemli bilgi sunayım; Türk Eğitim-Sen 07-18 Kasım 2019 tarihleri arasında öğretmenlerin sosyo-ekonomik durumlarını ve mesleki sorunlarını tespit etmek amacıyla bir anket çalışması yaptı.

Türk Eğitim-Sen internet sitesi dahil 8 ayrı sitede yayınlanan ankete 6 bin 728 kişi katıldı.

ÖĞRETMENLERDE GÜVEN SORUNU

Anketten çıkan sonuçlara göre öğretmenlerin çoğu okulda güven problemi yaşıyor.

Ankete katılanların yüzde 34.3’ü lisede, yüzde 32.4’ü ilkokulda, yüzde 29.4’ü ortaokulda, yüzde 2.2’si yaygın eğitim kurumlarında, yüzde 1.7’si de bağımsız anaokulunda çalışıyor. Ankete katılanların yüzde 80.1’i öğretmen, yüzde 10.7’si müdür yardımcısı, yüzde 7.4’ü müdür. Bu soruya diğer cevabı verenlerin oranı yüzde 1.8…

Anketin bazı çarpıcı sonuçlarına gelince ankete katılanların yüzde 48.7’si meslek hayatında bir ya da daha fazla sayıda şiddete maruz kaldığını belirtiyor.

Ankete katılanların yüzde 56.9’u okulda kendini güvende hissetmiyor. “Meslek hayatınızda öğrenci/veli şiddetine (fiziksel, sözlü, psikolojik, cinsel şiddet) maruz kaldınız mı?” sorusuna ankete katılanların; yüzde 36.7’si 1-3 kez, yüzde 5.6’sı 4-6 kez, yüzde 6.4’ü 7 kez ve üzeri derken; “Hiç kalmadım” diyenlerin oranı yüzde 51.3’tür…

“ŞİDDET GÖRMÜŞ ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞ”

Anket sonuçlarında şiddete uğrayıp da korkudan şikayetçi olmadığını belirten öğretmenler de var… Biz sendika olarak şiddete maruz kalanlara şiddetin nerede gerçekleştiğini sorduk. Buna göre; yüzde 30.6’sı okul koridorunda, yüzde 21’i okul bahçesinde, yüzde 18.9’u öğretmenler odasında/müdür odasında, yüzde 16.8’i sınıfta, yüzde 12.7’si okul dışında cevabını verdi. Şiddete maruz kalanların sadece 14.4’ü şikayetçi olurken yüzde 85.6’sı şikayetçi olmamış. Şiddete maruz kalıp şikayetçi olmayanların; yüzde 45.7’si “Özür diledikleri için şikayetçi olmadım” derken yüzde 27.3’ü “Şikayetçi olmamam yönünde telkinler aldığım için şikayetçi olmadım”, yüzde 12.6’sı “Korktuğum için şikayetçi olmadım” şeklinde yanıtlar da gördük” dedi.

“YASA ÇIKARILMALI”

 “Şiddeti artıran en önemli etken nedir?” sorusunda ankete katılanların; yüzde 57.2’si “Siyasetçi ya da toplumda göz önünde kişilerin öğretmenlerin itibarını azaltıcı söylemleri”, yüzde 26.4’ü “Önleyici ve caydırıcı müeyyideler getirilmemesi”, yüzde 7.3’ü “Disiplin yönetmeliklerinin yetersizliği”, yüzde 4.3’ü “Televizyonda şiddet içeren dizi ve programlar”, yüzde 2.7’si “Şiddet uygulayanların sağlıklı ruh haline sahip olmamaları” derken yüzde 2.1’i de diğer seçeneğini işaretlemiştir.

Ankete katılanların; yüzde 50.9’u önleyici ve caydırıcı müeyyideler içeren yasa çıkarılmasının öğretmenlere yönelik şiddeti engelleyebileceğini düşünürken yüzde 37.3’ü kısmen yüzde 11.8’i hayır cevabı vermiş…

“ÖZLÜK HAKLARI İYİLEŞTİRİLMELİ”

Ekonomik sıkıntı yaşayan öğretmenler de çok fazla…

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 94.1’i mesleği nedeniyle yıprandığını ifade ediyor. Ankete katılanların yüzde 94.1’i mesleği nedeniyle yıprandığını belirtiyor. Mesleği nedeniyle yıprandığını belirtenlere, “Sizi en çok yıpratan husus nedir?” diye sorduk. Buna göre ilk üç sırada; yüzde 32.3 ile “Ekonomik ve sosyal sorunlar, özlük hakların iyileştirilememesi”, yüzde 21.8 ile “Yandaş kayırmacılık, kadrolaşma ve haksız uygulamalar”, yüzde 13.5 ile “Olumsuz çalışma koşulları” cevabı yer almıştır…  dedi…

“PSİKOLOJİK SORUNLARDAN YIPRANAN ÇOK”

Ekonomik sıkıntıların yanı sıra psikolojik sorun yaşayanların da sayıca fazla…

Ankete katılanların sadece yüzde 8.4’ünün meslek hastalığı yok. Meslek hastalığı olduğunu belirtenlerin yüzde 11.9’u psikolojik sorunlar/sinirli olma durumundan muzdarip. “Meslek hastalıklarından en çok hangisini yaşıyorsunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 8.4’ü “Meslek hastalığım yok” demiştir.

Bu soruda ilk 5 sırada yer alan rahatsızlıklar ise; yüzde 32.5 ile “Bronşit/faranjit/larenjit/ses teli hastalıkları”, yüzde 23.6 ile “Ayak, bel ve eklem ağrısı”, yüzde 11.9 ile “Psikolojik sorunlar/ sinirli olma durumu”, yüzde 9.2 ile “Bel/boyun fıtığı”, yüzde 7.4 ile “Baş ağrısı/migren’dir” dedi.

“YÜZDE 62.8’İNİN KREDİ BORCU VAR”

Ankete katılanların yüzde 30.8’inin kredi kartıyla yaptığı harcamalar maaşının dörtte ikisine denk geliyor.

Ankete katılanların yüzde 44.7’sinin aylık mutfak masrafı 1.501 TL ve üzerinde.

Ankete katılanların; yüzde 19.6’sı kredi kartıyla yaptığı harcamaların dörtte birine, yüzde 30.8’i maaşının dörtte ikisine, yüzde 25.8’i dörtte üçüne, yüzde 15.8’i de tamamına tekabül ettiğini söylerken yüzde 8’i kredi kartı kullanmadığını belirtti.

Ankete katılanların yüzde 42.9’u her ay kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediğini belirtiyor.

Ankete katılanların yüzde 62.8’inin banka kredisi borcu var…

ÇARPIK EĞİTİM SİSTEMİ

Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 No’lu Şube Başkanı Yaşar Şanlı’nın açıkladığı anket sonuçlarını yukarıda okudunuz…

Ne kadar çarpıcı sonuçlar değil mi?

Yani anket sonucundan şu çıkıyor, “Öğretmenlere bir dokun, bin ah işit”…

Öğretmenlerimizin sorunları en aza indirgemediğimiz müddetçe, çarpık eğitim sistemini düzeltmedikçe, maalesef öğretmenlerin sorunları devam edecek…

***

Cinsiyete göre bebek ölüm istatistikleri 2018

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verileri göre, 2018 yılında Türkiye’de bebek ölüm sayısı toplam 11 bin 629 olurken, ölen bebeklerin 6 bin 311’ i erkek bebek, 5 bin 318’ i ise kız bebek olmuştur. 2018 yılında Kocaeli’de ise bebek ölüm sayısı toplam 255 olurken, ölen bebeklerin 138’i erkek bebek, 117 ’si  ise kız bebek oldu.

- Kocaeli Gazetesi, Mesut Akbulut tarafından kaleme alındı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/3390002/mesut-akbulut/ogretmenlere-bir-dokun-bin-ah-isit