Dijital çağda kuşaklar ayrımı

Nihal Özgirgin
Nihal Özgirgin

Hepimizin malumu olduğu üzere devir dijital çağ devridir.

Hızla gelişen teknoloji ve bilgiye ulaşmanın kolaylığı, kuşaklar arasındaki farklılıkların ve ayırımların hızla artışını da beraberinde getirmiştir.

Zira teknolojinin daha yavaş ilerlediği dönemlerde kuşaklar arasındaki farklılıklar daha uzun dönemlerde oluşurken, bugün bu farklılıklar neredeyse on, hatta beş yıllık bir zaman diliminde kendini göstermektedir.

Ebeveynler olarak yeni gelen kuşakları anlamanın ve onlara yetişme gayretinin hızlı olduğu bir dönemde dijital çağ kuşaklarını sosyolojik olarak nasıl tanımlamak gerektiğine dair önemli sosyologların yaptıkları çalışmalar hayli dikkat çekici.

Söz konusu çalışmaları da dikkate alarak baktığınızda bu yeni kuşağa dair şunları söylemek mümkün:

Öncelikle dijital çağda yetişen kuşakların bu ortamda yetişmeyen kuşaklardan nasıl ayrıldığı üzerine çalışan Tapscott, X kuşağının 1976 doğumlulara kadar geldiği, 1977-1997 aralığında doğanların Y kuşağı oldukları ayırımını benimsemekte ve Y kuşağının yanında Millenial, Net Kuşağı [Net Gen] tabirlerini de bu kuşak için kullanmaktadır.

Next Gen olarak tanımladığı ve 1997 itibarıyla doğanların oluşturduğu bir sonraki kuşak ise teknoloji ile şekillenen kuşaktır.

Kuşaklar arasındaki ayırımı teknolojiye göre şekillendiren Tapscott’a göre yeni teknoloji ile yetişen çocuklar için teknoloji hava gibidir, doğallıkla bireylere nüfuz eder.

Bu sayede bilginin kullanımında yeni kuşaklar eskilere nazaran daha iyi olduğu için kuşaklar arasında asimetrik bilgi ilişkileri meydana gelmektedir.

Özellikle 2000’li yıllardan itibaren bilgisayar oyunlarının yaygınlaşması, çocukların ilk gelişim düzeyinde bu oyunların onların benliğinin ve kişiliğinin şekillenmesinde etkin rol oynaması geçmiş kuşaklar arasında büyük farklar ortaya koymaktadır.

Küreselleşen dünyada teknolojinin yardımı ile değişen bir çocukluk dönemi yaşayan bu kuşağı diğer bir sosyolog olan Prout “elektronik kuşak” olarak tanımlamakta, bu yeni kuşağın “yeni dijital toplumun öncüleri” olduğunu iddia etmektedir.

Yeni kuşağın bilginin devamlı evrimleşen haline uyumu, çocukluktan itibaren hayatına giren dijital oyunlar sayesinde sürekli yenileniyor. Mesela 2000’li yılların başında internetin yeni olduğu dönemlerde Msn ve ICQ gibi sosyal medya sitelerini 2005’ten sonra yetişen çocukların bilmemesi bu duruma örnek teşkil etmektedir.

Dijital çağın sürekli yenilenen bir seyir izlemesi temelinde ebeveyn çocuk ilişkisini de öğreten ve öğrenici bağlamında değiştirmekte, günceli hızlı yakalayan çocuk ilerleyen dönemde ebeveyn için öğretici konumuna geçmektedir.

Dijital Çağda kuşaklar arasındaki temel farklılık öğrenme aracıdır. Eski kuşaklar için öğrenmenin merkezi insan iken elektronik kuşağın öğrenme merkezi dijital dünyadır. Bunun sonucunda ise yetişkin ve çocuk arasındaki statü ve roller değişmekte, çocuğun yetişkinden öğreneceği bilgi oldukça sınırlanmaktadır.

Dolayısıyla çocuklar artık bir önceki kuşaktan sadece bilgi aktarımı değil, ahlak ve karakter gelişimi, sosyalleşme bağlamında da daha az etkilenir hale gelmeye başlamışlardır. Bu alanlar da dijital dünyanın etkisiyle şekillenir hale gelmektedir.

Peki, “özellikle ebeveynler ve eğiticiler olarak ne yapmak gerekir?” derseniz:

Çocuğumuzun dünyasına yabancı kalmamak ve eğitiminde etkili olmak istiyorsak onun dünyasını şekillendiren gelişmeleri yakından takip etmek zorundayız, derim.

Aksi halde bilmediğimiz bir dünyanın etkilerine çocuğumuzu korumasızca maruz bırakmaktan, bu dünyanın çocuğumuzu kendi ilkelerine göre şekillendirmesinden kaçınmamız mümkün olmayacaktır.

Hal böyle olunca da daha doğar doğmaz her bir çocuk, bırakın dedesini-ninesini, ana-babasına “yabancılaşacaktır.”

Bunu kim ister?

- Kocaeli Gazetesi, Nihal Özgirgin tarafından kaleme alındı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/3415599/nihal-ozgirgin/dijital-cagda-kusaklar-ayrimi