Çevre Mühendisleri’nden yeni limana itiraz

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Başkanı Gökhan Tilki, bugün oda binasında Koruma Klor ve Aktaş Kimya’nın ortaklığında kurulan Kortaş Liman Hizmetleri şirketi tarafından Cumhuriyet ve Şirintepe Mahallesi arasında yapılacağı öne sürülen liman ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.  Basın açıklamasına ÇMO Şube Sekreteri Begüm Bay ve ÇMO Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Soyer de katılım sağladı.

“OLUMLU ETKİ YAPTIĞI GÖRÜLMEKTEDİR”

ÇMO Kocaeli Şube Başkanı Gökhan Tilki yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “İzmit Körfezi’nde gerek denetimler, gerek yatırımlar sonucunda su kalitesi geçmiş yıllara göre belirgin bir iyileşme olduğu ve bu iyileşmenin körfez ekosistemine olumlu yönde etki yaptığı açıkça görülmektedir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi uzun yıllardan beri İzmit Körfezinin deniz suyu kalitesini izlemekte ve izleme sonuçlarını bilimsel olarak da ortaya koymaktadır.

“OLUMSUZ YÖNDE ETKİ EDECEKTİR”

Ancak deniz kıyı dolguları ve dip tarama faaliyetleri başta deniz canlıları olmak üzere tüm ekosisteme zarar vermektedir. Bu tür inşaat işlemleri sırasında oluşan habitat kaybı, oluşan bulanık ve kirlilikle beraber ortaya çıkan olumsuz tablo deniz canlılarını yok etmekle birlikte deniz kirliliğine neden olmaktadır. İzmit Körfezi yarı kapalı bir sistem olup, deniz suyunun dolaşımı ve yenilenmesi Körfezin jeomorfolojisi ile yakından ilintilidir. Deniz kıyı inşaat işlemleri akıntı seviyesini etkileyerek körfez sularının kendinin yenileme mekanizmasına olumsuz yönde etki edecektir.

“TESİSLERİN İŞLETME HIRSI BİR KENARA BIRAKILMALI”

ÇED Raporu incelendiğinde genel olarak limanların yoğun olduğu bölge olmasına rağmen istatistiki veriler içeriyor. Sonuç olarak kıyı şeridinin doğal yapısının bozulması, canlı popülasyonundaki azalma, dip yaşamına olumsuz etkilerin yanı sıra rekreasyon alanlarının şehirlerde yetersiz olması ve liman güvenliği çevre yönetiminin sürdürülebilirliği, acil müdahale planlarının kağıt üzerinde kalması gibi unsurların da göz önünde bulundurulması gerekir. Bir iç deniz olan Marmara’nın en dar ucunda kalan İzmit Körfezi’nde bu kadar limanın varlığı yönetiminin de sağlıklı olması mümkün değildir. Tesislerin işletme hırsını bir kenara bırakıp kent ve insanlar için neler yapabileceklerini düşünmeleri gerekmektedir.”

- Kocaeli Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/haber/3652782/cevre-muhendislerinden-yeni-limana-itiraz