Ne var ne yok ?

Raif Kandemir
Raif Kandemir

Bireysel izolasyona  özen  gösterdiğimiz  bu günler, her  ne kadar geleceğe  ve  sağlığımıza  yönelik kaygılarımızı  biraz  daha yoğunlaştırsa da, bir çok konuda  düşünmeye daha  çok  zaman ayırmamıza  vesile   oluyor. Bu  fırsattan  yararlanarak  kendimi gözden geçirmek imkanını   sağladığını düşünüyorum.

 

   Bu zaman aralığı  bana her türlü  siyasetten bağımsız  olarak, gelişmeleri  izlerken bir yandan da  kendimi  sorgulamak  gereğini   hissettirdi…

 

   Ben, İnsan olabilme  özelliklerinden  ne  kadarına  sahibim, ya  da  hangi konularda  eksikliklerim var; çeşitli  başlıklar altında  kendimi nasıl tanımlayabiliyorum?

 

   Ben iyi bir insanmıyım ? Bunu sorguladığımda yeterince  bunu sağlayıp yansıtabildiğimden emin olamıyorum, ister istemez daha  iyi nasıl olabilirim diye de  ucu açık  bir  kavramın içerisinde  uzun bir yolculuk yapmak zorunda  kalıyorum…

 

  Herkes kendisinde  Asalet arar  ve    bulduğunu   zanneder ! Peki  ben Asilmiyim?  Vardığım sonuç ben asilim demekle asil olunmuyor. Olmak istiyorum ama, onun da İnsani  ölçütler içerisinde  gerçekleştirilmesi ve taşınması  çok ağır koşulları ve  sorumlulukları  olduğunu görüyorum…

 

   Ben namuslumuyum ?  Bu kavrama  bakınca  vardığım sonuç;  Namusu  nerede   aradığıma  ve  hangi  kulvar ve koşullarda, hangi değer ölçülerinde kabul edebildiğime  bağlı…

 

  Ben  dürüstmüyüm ?  Bunun değerlendirmesini yapabilmek için, bu güne  kadar olan tutum ve  davranışlarımı   bu gün olsa  ne  yapardım süzgecinde gözden geçiriyorum. Bir nevi  kar  zarar  hesabı gibi…

 

   Ben Yurtsevermiyim ?  Bu  kavramın bana neleri anlattığına  bakarak,  Yurtsever  olabilmek için bu güne  kadar  Yurdum için neler yapabildiğimin, hangi  sorumlulukların üstesinden  gelebildiğimin  bilançosunu  çıkarıyorum.  Yurdum için hangi  özverili  tutum ve  davranışları, tartışmasız ve içten gelen  bağlılıkla yerine  getirmeye  çaba  gösterdim;  Yurduma  ve  geleceğine  neler  katabildim ,  borçlarımın ne  kadarını  ödeyebildim ona  bakıyorum.  

 

  Özgürmüyüm ?  Genel  anlamda  Laik  Demokratik  Atatürk İlke  ve inkılapları çerçevesinde Türkiye  Cumhuriyetinin  Bağımsızlık penceresinden   yola  çıkarak,  Temel  hak ve  özgürlüklerime  ne denli ulaşabilmiş olduğumu  değerlendiriyorum.  Kişi ve  kurumlara  olan bağlılığımın  Hukuki ve  sosyal bağlantılarına  bakıyorum…

 

En nihayetinde  ahlak !  İşte işin can damarı burası. Eğer  iyi eğitilmiş, özümsenmiş  düzgün bir ahlak sahibi değilsem, inançlarım da  dahil olmak üzere hiç birisinin olamayacağı noktasında  kilitleniyorum.  O zamanda Ahlaki eksikliklerim varsa onlar için  kendime, İnsanları rahatsız  eden     ahlaksızlara;  kinleniyorum !

  

 Ne  demiş  Ziya paşa , “  ayinesi iştir kişinin lafa  bakılmaz  !”

- Kocaeli Gazetesi, Raif Kandemir tarafından kaleme alındı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/4123522/raif-kandemir/ne-var-ne-yok