Bağımsız Denetçilik Sınavı 22 Ağustos'ta!

Sınav için müracaatlar 15 Haziran'da başlayıp 26 Haziran saat 17.00'de sona erecek. Başvurular, elektronik ortamda "http://www.kgk.gov.tr" adresinde yer alan Başvuru Formu'nun doldurulmasıyla yapılacak. Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecek. Müracaatlar, kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak kazananlar ile bunların sınav yerleri, sınav tarihinden en az 15 gün önce kurum internet sitesinden duyurulacak. Başvuruları reddedilenler, durumun kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde itirazda bulunabilecekler. İtirazlar, kurum tarafından 3 gün içinde incelenip karara bağlanarak sonucu ilgiliye bildirilecek.

İKİ İLDE YAPILACAK

Sınava, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilecek. Bağımsız Denetçilik Sınavı, 22 Ağustos'ta Ankara ve İstanbul'da yapılacak.

- Kocaeli Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/haber/4811049/bagimsiz-denetcilik-sinavi-22-agustosta