Kıdem tazminatı için eylem yaptılar

Türk İş’e bağlı sendikaların konfederasyonları basın açıklaması yaptı. Saat 11:00’da ülke genelinde eş zamanlı yapılan açıklama ile kıdem tazminatlarının bireysel emeklilik fonuna aktarılması protesto edildi. Açıklamaya Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi, Türk Metal Sendikası, Tez-Koop İş Sendikası Gebze Şubesi, Teksif Sendikası, Türk Harb- İş Sendikası, Belediye İş Sendikası, Selülöz- İş Sendikası katıldı. Türkiye İşçiler Konfederasyonları il temsilcisi ve Türk Metal Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yakup Yıldız’ın yaptığı açıklamada, hükümetin yapmak istediği bu düzenlemeyi kabul etmediklerini söyledi.

“KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ORTADAN KALDIRILMAK İSTENİYOR.”

Sabri Yalım Parkı’nda yapılan açıklamada Yıldız şunları söyledi; “Kıdem Tazminatı hakkımızla ilgili bazı düzenlemeler yapılmak isteniyor. İşsizlik sigortası fonu kesintileri arttırılmak isteniyor. 25 yaş altı ve 50 yaş üstünde çalışanlara daha esnek çalışma getiriliyor ve bu yolla kıdem ve ihbar tazminatı ortadan kaldırılmak isteniyor. Kıdem tazminatının kaldırılarak yerine tamamlayıcı emeklilik sistemi getirilmek isteniyor. İsteniyor ama ortada sosyal taraflarla paylaşılan bir taslak yok, sadece medyada yer alan haberler var. Değişiklik yapılmasına ilişkin sosyal tarafların herhangi bir talebi de bulunmuyor. Bu konuda sosyal tarafların mutabakatı da yok. Böylesi bir stabil durum olduğu halde, ekonomide yaşanan mevcut sıkıntıların aşılması için çözüm yine işçide aranıyor. 

“İSYAN EDİYORUZ”

Oysa biz ülkemizin ürettiği her değere alın terimizi emeğimizi katanlarız. Canımız pahasına da olsa büyük fedakârlıklar yapanlarız. Yapanlarız ama gelin görün ki her türlü fedakârlıklarımıza rağmen fatura işçilere, emekçilere kesilmek isteniyor. İşte biz.. bunun için meydanlarda haykırıyor... bunun için isyan ediyoruz... Kıdem tazminatı hakkımız tüm muhalefetimize rağmen masaya yatırılmak isteniyor. Bu düzenlemeyle daha esnek bir çalışma düzeni kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz.

“ÇALIŞMA HAYATININ HUZURU BOZULDU”

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de şimdiye kadar görülmemiş küresel bir salgın hastalığa karşı topyekûn bir savaş verilirken bu düzenleme gündeme getiriliyor. İşçiler zaten düşük olan ücretlerinde meydana gelen kayıplarla yaşam mücadelesi vermektedir. İşsizlikle baş etmeye, işini korumaya çalışmaktadır. Böyle bir teklifin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur.

“İŞÇİ SINIFININ KIRMIZI ÇİZGİSİDİR”

Görüşümüz net....Kıdem tazminatı koşulları ve çerçevesi kanunla çizilmiş, uzun yıllardan beri fiilen var olan temel bir müessesedir. Türk-İş Kıdem tazminatına ilişkin olarak yıllardan beri süregelen görüşünü bu günde muhafaza etmektedir. Türk-İş Genel kurulunda oybirliği ile alınan kararımız herkes tarafından bilinmektedir. Alınan kararların arkasındayız... Kıdem tazminatı... Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş'in kırmızı çizgisidir... 

“HER TÜRLÜ GİRİŞİMİN KARŞISINDAYIZ”

Bu gün çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz... Kıdem tazminatının fona devredilmesi, sürenin azaltılması bu hakkın, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlara belirli süreli iş sözleşmesi yaptırılması gibi, bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz.”

Doğanay YILMAZ

- Kocaeli Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/haber/4933718/kidem-tazminati-icin-eylem-yaptilar