Bugün Dünya Nüfus Günü ama dünya S.O.S veriyor!

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut

Bugün… Dünya Nüfus Günü… Bu yılın teması, kadınların ve kız çocuklarının sağlıklarının ve haklarının korunması olarak belirlendi…

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı tarih olan "11 Temmuz 1987" tarihi "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul edildi… Bu özel günde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından her yıl nüfusun önemli konularını ele alan bir tema belirlenmekte ve bu temaya ilişkin farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar yapılmakta.

**

UNFPA, son yüzyılın en büyük küresel sağlık sorunu olan COVID-19 salgınının dünyadaki tüm insanları, özellikle de "kırılgan nüfus" olarak tanımlanan grupların sağlığını tehdit ettiğine ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini şiddetlendirmekte olduğuna dikkat çekmekte. UNFPA, salgının üreme sağlığını, haklarını ve üreme sağlığı hizmetlerine kesintisiz erişimi olumsuz etkilediğini belirterek, daha fazla sayıda kadın ve kız çocuğunun ailelerini planlama ve sağlıklarını koruma yeteneğini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduklarını ifade etmektedir.

** 

Bu doğrultuda UNFPA tarafından 2020 yılı Dünya Nüfus Günü teması olarak "COVID-19'u frenlemek: Şimdi kadınların ve kız çocuklarının sağlıkları ve hakları nasıl korunabilir?" temasının vurgulanmasına karar verildi… Bu konuda atılabilecek ilk ve en önemli adım söz konusu grupların mevcut durumlarına yönelik en güncel temel istatistiklere sahip olabilmek. Haber bülteninde bu amaçla doğum, evlenme ve toplumsal cinsiyet istatistikleri konusunda temel bilgiler sunulmaktadır.

TÜRKİYE DOĞURGANLIK HIZI

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir. Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2019 yılında 1,88 çocuk olarak gerçekleşti. Diğer bir ifadeyle, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2019 yılında 1,88 oldu. Bu durum doğurganlığın, nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.

KOCAELİ DOĞURGANLIK HIZI

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde Toplam doğurganlık hızı, 2014 yılında 2,04 çocuk iken 2019 yılında 1,85 çocuk olarak gerçekleşti.

ŞANLIURFA İLK SIRADA

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2019 yılında 3,89 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,37 çocuk ile Şırnak, 3,16 çocuk ile Ağrı ve 3,15 çocuk ile Muş izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,33 çocuk ile Gümüşhane oldu. Bu ili 1,34 çocuk ile Kütahya ve Edirne takip etti.

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) ÜYELERİ

Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının AB üyesi 28 ülkenin toplam doğurganlık hızlarından daha yüksek olduğu görüldü. AB üyesi 28 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2018 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin 1,88 çocuk ile Fransa olduğu, en düşük toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin ise 1,23 çocuk ile Malta olduğu görüldü.

YAŞA ÖZEL DOĞURGANLIK

Yaşa özel doğurganlık hızı, belli bir yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade etmekte.  Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, 2001 yılında en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı binde 144 ile 20-24 yaş grubunda iken 2019 yılında binde 122 ile 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu durum, doğurganlığın kadının daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini gösterdi.

CANLI DOĞAN ÇOCUK SAYISI

 Adölesan doğurganlık hızı, 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade etmektedir. Yaşı çok genç olan annelerden doğan bebeklerin daha yüksek derecede hastalık ve ölüm riskiyle karşı karşıya kalmalarından dolayı adölesan doğurganlık konusu anne ve bebek sağlığının korunması bakımından oldukça önem taşımaktadır. Adölesan doğurganlık hızı, 2001 yılında binde 49 iken 2019 yılında binde 17'ye düştü. Diğer bir ifadeyle, 2019 yılında 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 17 doğum düştü.

AB ÜYE ÜLKELERİ ORTALAMA

AB üyesi 28 ülkenin adölesan doğurganlık hızları incelendiğinde, 2018 yılında en yüksek adölesan doğurganlık hızının olduğu ülke binde 39 ile Bulgaristan, en düşük adölesan doğurganlık hızının olduğu ülke ise binde 2 ile Danimarka oldu. Adölesan doğurganlık hızı 2018 yılında binde 19 olan Türkiye, AB üyesi 11 ülke ile beraber AB ortalamasının üzerinde yer aldı.

ANNELERİN ORTALAMA YAŞI

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2019 yılında 28,9 oldu. Diğer yandan ilk doğumunu 2019 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26,4 oldu.

KOCAELİ’DE DOĞUM YAPAN ANNELER

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde Doğumlarını 2009 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 27,6 iken 2019 yılında 29,3 oldu. Diğer yandan ilk doğumunu 2019 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26,9 oldu.

ANNE ÖLÜM ORANLARI

Anne ölüm oranı, bir yıl içerisinde gerçekleşen yüz bin canlı doğum başına anne ölümlerinin sayısı olarak tanımlanmaktadır. Anne ölümü, gebeliğin başlangıcından doğum sonrası 42. günü kapsayacak şekilde; kaza ve tesadüfi sebeplerden kaynaklanmayan, gebelik veya gebeliğin yönetiminden kaynaklı olarak veya gebeliğin ağırlaştırdığı herhangi bir sebeple kadının ölmesidir. Türkiye'de 2010 yılında 16,7 olan anne ölüm oranının yıllar içinde azalma eğilimi göstererek 2018 yılında 13,6'ya gerilediği görüldü.

GÜNEY SUDAN İLK SIRADA

Anne ölüm oranı dünya ortalamasının 2017 yılında yüz binde 211 olduğu görüldü. Anne ölüm oranı ülkelere göre incelendiğinde, yüz binde bin 150 ile Güney Sudan ilk sırada yer aldı. Güney Sudan'ı yüz binde bin 140 ile Çad ve yüz binde bin 120 ile Sierra Leone izledi. Anne ölüm oranının en düşük olduğu dört ülke ise yüz binde 2 ile Belarus, İtalya, Norveç ve Polonya oldu. Türkiye'de ise anne ölüm oranının 2017 yılında yüz binde yaklaşık 15 olduğu görüldü.

TÜRKİYE’DE RESMİ KIZ ÇOCUK EVLİLİKLERİ AZALDI 

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2009 yılında %8,1 iken bu oran 2019 yılında %3,1'e düştü.

KOCAELİ İLİNDE RESMİ KIZ ÇOCUK EVLİLİKLERİ AZALDI 

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2019 yılında %1,7 oldu.

TÜRKİYE’DE KADINLARDA ORTALAMA İLK EVLENME YAŞI YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, İlk evlilik yaşının doğumlar üzerinde önemli bir etkisi olup daha erken yaşlarda evlenen kadınların ortalama olarak daha fazla çocuk sahibi olma potansiyeli bulunmakta, bu da genellikle yaşam boyunca daha fazla sayıda doğuma yol açabilmektedir. Kadınlarda 2015 yılında 24,4 olan ortalama ilk evlenme yaşı 2019 yılında 25'e yükseldi.

KOCAELİ İLİNDE KADINLARDA İLK EVLENME YAŞI YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde Kadınlarda 2015 yılında 24,7 olan ortalama ilk evlenme yaşı 2019 yılında 25,3 yükseldi.

EN FAZLA NÜFUS ÇİN’DE

1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı tarih olan "11 Temmuz 1987" tarihi "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul edildi…

Aradan 33 yıl geçti…

Şu anda dünya nüfusu

7 milyar 785 milyon 987 bin 777 kişi…

En fazla nüfus, 1 milyar 439 milyon 254 bin 46 kişi ile Çin, en az nüfus 850 kişi ile Vatikan… Türkiye’nin nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi…

5 milyon Suriyeliyi sayarsak, bu topraklarda 88 milyon kişi yaşıyor…

Nüfus artış hızımız, diğer ülkelerden daha fazla…

Rusya’dan sonra Avrupa’da en fazla nüfus Türkiye’de…

Sanırım bu veriler, kafanızda bazı şeyleri oluşturmuştur…

DÜNYA NÜFUSU- (İLK 30 ÜLKE)

ÇİN                                  1.439.254.046

HİNDİSTAN                    1.380.004.385

ABD                                331.002.651

ENDONEZYA                  273.523.615

PAKİSTAN                      220.892.340

BREZİLYA                       212.559.417

NİJERYA                         206.139.589

BANGLADEŞ                 164.689.815

RUSYA                           145.934.862

MEKSİKA                       128.932.104

JAPONYA                      126.476.591

ETİYOPYA                     114.963.383

FİLİPİNLER                   109.581.078

MISIR                            102.334.404

VİETNAM                        97.338.984

KONGO                          89.561.403

İRAN                               83.415.638

TÜRKİYE                        83.154.997

ALMANYA                      83.149.300

İNGİLTERE                    67.886.011

FRANSA                        67.075.000

TAYLAND                      66.501.015

İTALYA                           60.461.826

TANZANYA                   59.734.218

GÜNEY AFRİKA          59.308.690

MYANMAR                   54.409.800

KENYA                         53.771.296

GÜNEY KORE            51.280.665

KOLOMBİYA               50.882.891

İSPANYA                     47.100.396

- Kocaeli Gazetesi, Mesut Akbulut tarafından kaleme alındı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/4994828/mesut-akbulut/bugun-dunya-nufus-gunu-ama-dunya-sos-veriyor