Siyaset ve rant

Fahri Örengül
Fahri Örengül

Bizim ülkemiz demokrasi fakiri bir ülke.Hala siyasi partiler yasasını demokratik hale getirmiş değiliz.Bu yüzden sınırlı bir kesim siyaset yapar.Ayrıca bu sistemde siyaset her dönem kendi iş adamlarını da yaratır.

Bakın ülkemizdeki ve kentteki yatırımlara, sanki yapılacak ihalenin sonucu başlangıcında bellidir.Yıllardır sistem böyle işler gider.Bakın kentteki iktidarın ve belediyelerin kamu yatırımlarını üstlenenlere, hemen durumu kavrarsınız.İşin profesyoneli olmanıza gerek yok,iktidarlara yakınsanızihaleyi alır,dışarıdan destek alır yaparsınız.İşin mantığı budur.Zaten işler böyle verildiği için de ihaleyi alan firma bazen işi tamamlayamaz,iş sürüncemede kalır.İhale feshedilir,yeni ihaleler açılır.

Sonuç kamunun pahalı iş yaptırmasıdır.

Faturası zam,vergi, gelirlerin kısılması,döviz patlamasıvs. ile vatandaşa çıkar. 

Ayrıca belediyeler bağlı şirketlerde de durum böyledir.Yönetim ve denetim kurallarına işi bilen profesyoneller atanacağına, yine siyasi tercihlerle bu atamalar yapılır.İktidarlar böylece siyasi gücünü korur.Ama bağlı şirketler de bu yüzden zarar eder,yine faturası vatandaşa çıkar.

Bakın belediye şirketlerinin yönetim ve denetim kurallarına bunu kolayca anlarsınız.

Belediye şirketleri özel hukuk tüzel kişilikleri olduğu için,ihaleleri kamu ihale kanunundan sıyrılarak verir.Bu ihaleleri istediğine vermekte daha da özgürdür.

İşte siyaset ve rant ilişkileri böyle gelişir gider.

Ya vatandaş? Vatandaş birçok şeyden habersiz,ayı tamamlamaya,borçlarını ödemeye çalışır, durur.Haberdar olsa ne olacakne yapabilir ki?

Seçimden seçime kullanacağı oyu da siyasiler din,iman,mezhep,etnik köken,ideoloji sömürüsü ile alır.Sistem böyle işler gider.

Kocaeli’de de iktidarların ve belediyelerin yaptığı, yaptırdığı işleri bir mercek altına alın.Siyaset-rant ilişkisinin ne boyutta olduğunu hemen göreceksiniz.Bu yüzden kamu işlerinden devlet kar etmez,kamu şirketleri yılı çoğunlukla zararla kapatır.

Yani siyaset ve rant ilişkisine giren azınlık her zaman kazanırken faturası da her zaman vatandaşa çıkar.

Bir Kent Konut’u düşünün.Üç kat üzerinden kamulaştırdığı arazilere yüksek katlar yaparak büyük kar ediyor.Namusuyla çalışan müteahhitlere karşı haksız rekabet uyguluyor.Vatandaş belediye şirketi olduğu için bunlardan çekinmeden daire satın alıyor,pazarlama riski yok.Sadece TuanaKonutları’nda bine yakın konut yaptı.Bu şartlarda çok kar etmesi gerekmez mi?

Nerdee…

Parasızlık yüzünden Yahya Kaptan’da,yol kenarında Arap sermayesine arazi satarak durumu idare ediyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin onca geliri ve çalışan şirketleri bulunmasına rağmen belediye hala borç içerisinde.

Sorun bugünlük değil.Sorun büyük.Sorunun temeli siyasi partiler kanununda,sorun belediyelerin şirketleşerek meclis denetiminden kaçmasında,sorun halkın siyasete katılmasının önlenmesi ile küçük bir azınlığın siyasetin içinde olması ve onların kendi sermayelerini siyasi güçlerini kullanarak elde etmelerinde.Bu değişmediği sürece ne yazık ki, azınlığın siyaset yapması ve kendi iş adamlarını yaratması alışkanlığı devam eder gider.

- Kocaeli Gazetesi, Fahri Örengül tarafından kaleme alındı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/5146179/fahri-orengul/siyaset-ve-rant