Yaygaracı Ermeniler

Bilal Dündar
Bilal Dündar

Ermenistan İrevan hanlığının bulunduğu bölgede başta Rusya olmak üzere emperyalist ülkelerin önerileri ve desteği ile kurulmuş yapay bir devlettir. Amaç Türkiye ile Azerbaycan'ın fiziki temas ve ilişkilerini engellemektir.

Ermeniler yıllarca Osmanlı İmparatorluğu döneminde korunmuş ve kollanmış bir şekilde sorunsuz yaşamışlardır. Osmanlı 3 Ağustos 1914 de Birinci Dünya Savaşına girdikten sonra Ermeniler aldıkları dış destek ve teşvikle özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere Müslüman Türk köylerinde katliam yapmaya başlıyorlar. Kars, Erzurum ve Ağrı da katlettikleri insan 10 binin üzerindedir. Bu vahşeti durdurmak amacı ile 27 Mayıs 1915 tehcir (mecburi göç) yasası ile Ermeniler Suriye başta olmak üzere İran ve Irak bölgelerine gönderiliyor. O dönemde Amerikalı güvenilir kaynaklara göre Türklerin kayıpları Ermenilerin iki katından fazla olduğudur.

1960’lı yıllara kadar hiçbir iddia yok. Bundan sonra Türklerin katliam ve soykırım yaptıkları ileri sürülerek kurdurdukları ASALA terör örgütü vasıtası ile 44 civarında Türk Hariciye mensuplarını katlettiler. Dün olduğu gibi bugün bile yalan, dolan ve yaygaralarına devam ediyorlar.

Tarihi gerçekleri ortaya çıkarma adına Türkiye arşivlerini denetime açtı. Ama Ermenistan bir türlü arşivlerini denetime açmıyor.

Soykırımcı zihniyet Ağrı dağını Ararat adı ile milli simgeleri kabul edip Türkiye'nin 7 ilini kendi coğrafyaları içinde gösteriyorlar. Çelişkiye bakınız 100 binin üzerinde Ermeni'ler Gürcistan üzerinden gelerek kaçak olarak İstanbul’da çalışmaktadır.

AZERBAYCAN KATLİAMLARI

Sovyetler Birliğinin dağılması ile yeni özgürlüğüne kavuşan Azerbaycan'ın düzenli ordusu ve elinde doğru düzgün silahı bile yok.

Ermeniler Rusya'nın silah gücü ve desteği ile Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisini işgal ediyorlar. Sırf Hocalı kasabasında bir gecede 613 kadın, erkek ve genç yaşlı demeden masum insanları soykırıma tabi tutuyorlar.

Bir milyon insan yerlerini ve yurtlarını terkettiler. Bu insanlar doğdukları yerlere gelmenin umudu ile yaşamaktadır.

Ermeniler yalan, yanlış yaygaraları ile barış köprülerini dinamitlemeye devam ediyorlar. Azerbaycan sulh yolu ile topraklarını geri almanın mücadelesini veriyor. Fırsatçı Ermeniler destekçilerinin önerileri ile Tovuz bölgesini işgal girişimi yapıyor.

Artık herkesin ortak görüş ve düşüncesi odur ki sulh yolu ile değil işgal edilen topraklar savaş yolu ile alınacağı tek seçenektir.

Kafkasya'ya kalıcı bir barışın gelmesi için İşgal edilen toprakların geri alınması şarttır.

Bölgemizde ve dünyada alicengiz oyunları ara vermeden oynanıyor.

Bu ve benzer oyunları bertaraf etmek için başta Türkiye-Azerbaycan olmak üzere Türk Dünyası olarak dayanışma içinde olma mecburiyetindeyiz.

Bill Clinton'ın 1999 dediği gibi 21’inci asrın geleceğini Türkiye'nin kendisine tayin ettiği yol haritası belirleyecektir.

Başarı birlikteliğimizdedir.

- Kocaeli Gazetesi, Bilal Dündar tarafından kaleme alındı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/5508917/bilal-dundar/yaygaraci-ermeniler