Belediye Başkanlarına açık mektup; BU KENTİN SANATÇILARI DA VAR!..

Mustafa Küpçü
Mustafa Küpçü

İkinci Dünya Savaşı sonunda, Almanya’da Berlin başta olmak üzere pek çok kent yakılıp yıkılmıştır. ABD’nin güdümünde yaşanan savaş sonrasının ilk yıllarında, öncelikle başkent Berlin’in yeniden inşası için hibe ve kredi yardımları sağlanır.

Almanlar, öncelikle Berlin Opera Binası’nın onarımına girişirler. ABD’li görevliler sorarlar;

“Bunca yıkılmış yapı varken, neden öncelikle opera binasını onarıyorsunuz?”

Aldıkları yanıt şudur;

“Yıkılan binaları er geç yeniden yaparız; Önce YIKILAN İNSANI ayağa kaldırmalıyız!”

Bir kentin, bir ülkenin “İNSANİ YÜCELİŞİNDE” bilim ve sanat lokomotif bir işleve sahiptir.

Yaşadığımız ve daha birkaç yıl yaşayacağımız Coronavirüs olayı, başta dar ve orta gelirli insanlarımız olmak üzere, ücretle çalışanları, tarımsal üretim yapanları, küçük esnafı ve emeklileri ağır ekonomik ve ruhsal çöküntülere sürükledi.

İnsanlarımızın “ruhsal terapi” için;  müzik dinlemeye, tiyatro izlemeye, sanatsal etkinliklerle buluşmaya ihtiyacı var.

Öte yandan, bu kentin bir de “SANAT İNSANLARI” var.

Bu insanların pek çoğu, günlük iş kovalayarak, günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlardı. Uzun süredir işsiz, çaresiz ve susukunlar…

Müzisyenler örneğin;

Kimi, sahildeki balık lokantalarında çalıp söylüyor, müşterilerin bahşişleriyle çoluk çocuklarına ekmek götürüyordu.

Kimi, nişan, düğün, kına gecesi kovalıyordu.

Derneklerin, meslek odalarının gecelerinde mesleklerini icra ediyorlardı.

Bu insanların pek çoğu “SİGORTA” güvencesi bile olmayan insanlar.

Şimdi, İŞSİZLİK ve YOKSULLUK pençesinde, yine de isyan etmeden kaderlerine küsüyorlar.

Bir müzisyenin iş yapamaması, çoluk çocuğuna bakamaz hale gelmesi, birçoğunda “RUHSAL BUNALIM” yaratıyor.

Çöküyor, yıkılıyor bu insanlar.

Onlar da bu kentin insanları.

Yalnızca müzisyenler mi?

Tiyatro sanatı ile yaşamlarını sürdürmeye çalışanlar ve sanatın diğer alanlarında emekleriyle yaşamaya çalışanları da unutmayınız.

Bu kentin insanlarının vergileriyle, yine bu kent insanlarına hizmet etmek iddiasıyla, belediye yönetimlerine gelen Başkanlar, Meclis üyeleri;

 Bu kentin sanatçıları için bir şeyler yapmayı düşünmüyor musunuz?

Örneğin; öncelikle, bu insanları tespit edebilir, sonra yerel televizyonlarda program yapmalarını sağlayabilir. Ya da uygun mekanlarda, “maske-mesafe” kurallarına uygun konserler düzenlenebilir. Etkinlikler kaydedilerek internet ortamında yayımlanabilir.

 Sanat insanlarının bu emeklerinin karşılığı da “halk adına” belediyelerimiz tarafından karşılanabilir.

Ya da; bu insanlara, yeniden mesleklerini icra edene kadar belediyelerinizde görev verebilirsiniz.

Çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını giderebilirsiniz.

Kış geliyor, yakacak ihtiyaçları olabilir.

Gelin, bu insani olayda parti ayrımını, insan ayrımını bir kenara bırakarak, ortak projelerle bu kentin sanat insanlarına sahip çıkın.

Yıkılan insanı ayağa kaldırmadan ne yaparsanız yapın, boşunadır…

- Kocaeli Gazetesi, Mustafa Küpçü tarafından kaleme alındı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/5593469/mustafa-kupcu/belediye-baskanlarina-acik-mektup-bu-kentin-sanatcilari-da-var