Önceliğimiz deprem önlemleri…

Mustafa Küpçü
Mustafa Küpçü

Artık, şu gerçeği hemen herkes biliyor;

-         Türkiye, bir deprem ülkesi.

-         Üstelik, depremlerde en çok insan kaybı veren ülke.

-         Ve; deprem değil, çürük zeminlerde yapılan, çürük binalar yıkılıyor!

Şimdi, İstanbul başta olmak üzere, ülkemizin pek çok yerinde yeni ve yüksek şiddetli depremler bekleniyor.

O halde, yapılacak ilk iş;

 her türlü “ÇILGIN PROJE” ve “RANT ÜZERİNDEN ZENGİNLİK” ihtirasından,  dolar bazında uzun yıllar büyük bedeller ödenecek “YAP-İŞLET-DEVRET” projelerinden vazgeçmeli, deprem riski yaşayan kentlerimizdeki çürük yapıları temizlemeli, az hasarlı olanları sağlamlaştırmalı, İNSAN CANINI KORUMALIYIZ…

Aklı başında her insan biliyor ve dile getiriyor ki;

 yaşanacak bir İstanbul depremi, yalnızca İstanbul’un değil, tüm ülkenin maddi ve manevi çöküşü olacaktır!

O halde;

Herkes, gücüne göre fedakarlık yapmalıdır;

·       Öncelikle ülkeyi yönetenler her türlü İSRAF ve LÜKS tutkusundan vazgeçmeli, ülkenin tek lirası heba edilmemelidir.

·       Kent topraklarından ve inşaat üzerinden tatlı karlar elde etme hastalığından kurtulmalıdır.

·       Merkezi yönetim ile yerel yönetimler İŞBİRLİĞİ içinde çalışmalı, “Topal ördek” bakışından kurtulmalıdır!

·       Ülke ölçeğinde “KUTUPLAŞMA ve ÇAMUR ATMA” siyasetine son verilmelidir! Deprem, “siyasal tercih” tanımıyor! Hepimizin canı yanıyor…

·       Çürük zeminlerde ve “zemin etüdü” yapılmadan inşaat ruhsatı veren, DENETİM görevini yapmayan, TARIM ALANLARINI inşaatlara açan İmar Plan Tadilatları yapan, Meslek Odaları ile işbirliği yapmayan yerel yönetim sorumlularından en ağır koşullarda HESAP SORACAK bir HUKUKİ YAPTIRIM düzeni kurulmalıdır!

·       İstanbul başta olmak üzere; öncelikle OKUL ve HASTANE binaları deprem riskine karşı incelenmeli, güçlendirme ya da yeniden inşa yapılmalıdır.

·       Özellikle TOKİ eliyle inşaata açılan “Deprem Toplanma Alanları” tespit edilerek, bu rezalete onay veren siyasal karar vericilerden Yargı önünde hesap sorulmalıdır!

·       Deprem uzmanları ile Mimar ve Mühendis Odaları yöneticilerinden oluşan bir “DEPREM BİLİM KURULU” kurulmalı, yerel ve merkezi yönetim sorumlularının bu bilim kurulu kararlarına koşulsuz uymaları yasal bir yükümlülük olmalıdır.

Bu ülkede, bundan böyle yaşanacak deprem felaketleri sonucu yaşamını yitirecek, sakat kalacak tüm insanların ve ülke genelinde uğranacak EKONOMİK ÇÖKÜŞÜN sorumluları Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetimlerde görev alan SİYASAL İKTİDARLAR olacaktır!

Bu bilinçte olamaz, gerekli önlemleri bir an önce alamaz ve HESAP SORMA bilinç ve kültüründen yoksun kalırsak, başımıza gelecek her türlü felaketten, biz de “ VATANDAŞ” olarak sorumlu olacağız!

Kaybettiğimize yakınmak, ağlamak marifet değil, geleceği görüp gerekli önlemleri alabilmek, İNSANI YAŞATABİLMEKTİR önemli olan.

Bu bilinç düzeyi aynı zamanda birey ve toplum olarak UYGARLIK DÜZEYİMİZ için de temel ölçüdür!..

Haydi Türkiye;

UYANALIM ARTIK…

- Kocaeli Gazetesi, Mustafa Küpçü tarafından kaleme alındı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/5714661/mustafa-kupcu/onceligimiz-deprem-onlemleri