Neler oldum sandım, NE OLABİLDİM? 

Raif Kandemir
Raif Kandemir

Doğdum, 

Bebek, evlat, torun, 

Kardeş, Yeğen, Kuzen,  

Dede,   

Sünnet, 

Sevgili, arkadaş, dost, 

Ahbap, yaren, tanıdık, hemşeri, 

Öğrenci, 

Sporcu, antrenör, yönetici 

Sanatçı, 

Hovarda, çapkın, 

Sözlü, nişanlı, eş, 

Asker, 

Hukukçu, avukat, 

Baba, dayı, amca, 

Kayınpeder, hısım, dünür, 

Aday, Seçilen, seçilemeyen, kazanan, kaybeden, 

Seven, sevilen, sevilmeyen, bilinen, bilinmeyen, 

Güvenilen,  güvenilmeyen 

Yöneten, yönetilen  

Düşünceli, düşüncesiz 

Dikkatli, dikkatsiz 

Yenen, yenilen, 

Dürüst, 

Doğruları konuşan   (İnancımın  izin verdiği kaçınılmaz hallerde  ve hayır  ölçüsünde)yalan konuşabilen. , 

Adil,   

Kibar, nazik, kaba, 

Ağırbaşlı, vakur, 

Bey,  beyefendi, 

Serseri, hayta, haylaz 

Yumuşak ya da  sivri dilli, 

Başkan, üye, 

İmanlı, inançlı, şırk koşmayan, 

İnsan öldürmeyen, öldürtmeyen, 

Haddini bilen,  hakka  razı olan, 

Rüşvet almayan,  vermeyen, 

Adam kayırmayan, 

Kibirlenmeyen, gösteriş yapmayan, 

İyiliği başa kakmayan, 

Allahtan başka  hiçbir şeyden korkmayan, cesur, 

Hoş görülü, kin tutmayan 

Yetim, kul hakkı yemeyen, 

Öksüze, yetime, insanlara  zulüm etmeyen, 

Haset etmeyen, 

Emanete   hıyanet etmeyen, 

Cimri  ya da  savurgan olmayan, 

Yalancı  şahitlik yapmayan, 

Yeryüzünde  bozgunculuk çıkarmayan, 

Ölçüde tartıda  hile  yapmayan, 

Büyü, fal, sihir  yapmayan, yaptırmayan 

Tefecilik yapmayan, 

Zorla  din  dayatmayan,  dinle  ilgili hurafeler  uydurmayan, 

Dini siyasete alet etmeyen, 

Hacı, 

Yolsuzluk yapmayan, 

Haram yemeyen, 

Kültürlere   meraklı ve saygılı, 

Okuyan, yazan 

İhaleye fesat karıştırmayan, 

Kamu mallarına  el  uzatmayan, çalmayan, yağmalamayan, çaldırmayan, yağmalattırmayan, 

Vatanına  milletine sadık, Atatürk ilke ve inkılaplarına  gönülden bağlı olan… 

VE AZ KALDI, BU DÜNYADAN GİDER OLDUM; MERAK EDİYORUM İNSAN OLABİLDİM Mİ! 

- Kocaeli Gazetesi, Raif Kandemir tarafından kaleme alındı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/5864018/raif-kandemir/neler-oldum-sandim-ne-olabildim