Büyükşehir firmalardan ihtiyacından fazla araç istiyormuş

Sayıştay’ın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı denetim raporu yayımlandı. Yayımlanan raporda Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılında yaptığı ihalelerde yapılacak iş için yüklenici firmadan istediği binek araçların ihtiyaç dışı olduğunu ve belediyenin normal işlerinde kullanılmak için istendiğini yazıldı. Belediyenin ihtiyacı olanından fazla binek araç talep etmesi, “Söz konusu araçların “yapı denetim görevlilerinin kullanımı için” olduğu ifade edilse de; İhale edilen yapım işlerinin şartnamesinde yer alan araçların işin niteliğine ve ihtiyacına binaen olmasından ziyade, genel araç teminine yönelik olduğu anlaşılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

“GEREKLİ OLANDAN FAZLA TEMİN”

İstenilen araçların yapı denetim haricindeki birimlerce de kullanıldığı ve kullanım yerlerinin takibinin de yeterince yapılamadığının ifade edildiği Sayıştay Raporunda, “Teknik şartnamede istenen aracın, işle ilgisinin olması gerekmektedir. Kaldı ki idare ihtiyaç duyduğu aracı “hizmet kiralaması” yöntemiyle rahatlıkla karşılayabilmektedir. Şartnamede istenen araç sayısının yüklenicinin teklif fiyatını etkilediği de bir gerçektir. Kamu idaresi bulgu konusu uygulamanın yerinde olduğunu iddia etmiştir. Bu çerçevede işle ilgisi olmayan ya da gerekli olandan daha fazla araç temininin yapım işlerine ilişkin ihalelerin kapsamına dahil edilmemesi gerekir” denildi.

- Kocaeli Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/haber/5900517/buyuksehir-firmalardan-ihtiyacindan-fazla-arac-istiyormus