Gelecek İzmit’ten hayvan hakları çıkışı

‘Bir kap yemeğe bir yudum sevgiye hasret olan can dostlarımızı katledenlerden yasal yollarla hesabının sorulmasını istiyoruz’ diyen Onur Kandemir, “Hayvanlara karşı yıllardır aralıksız ve dozu arttırılarak şiddet uygulanmakta ve sözü verilen yasa değişiklikleri söylemde kalmaktadır. 2014 yılından bu güne kadar çıkarılamayan bu yasa acilen değişikliklerinin yapılarak TBMM’de kabul edilmesi gerekmektedir. Biz, tüm canlıların haklarının savunucusuyuz ve her hak ihlalinin karşısındayız. Kaybettiğimiz hayvan dostlarımıza yapılan işkence, tecavüz, şiddet, kötü muamele ve cinayetin geldiği akıl dışı boyutları ve yapılması gerekenleri usanmadan bir kez daha tüm Türkiye'ye duyuruyoruz. Başta Kocaeli de ve tüm Türkiye’de can dostlarımızı katleden katilin veya katillerin bir sonraki hedefinin insan olacağını hatırlatıyoruz. İşkenceden haz alan vicdan ve merhamet yoksunu kişiler insanlık için tehlike arz etmekle birlikte gelecek nesillere de kötü örnek örnek olmaktadır. Hayvan hakları konusu siyaset üstü bir konu olduğunu ve acilen gerekli yasal düzenlenmenin yapılmasını tekrar dile getiriyoruz” dedi.

‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın temel ilkelerinden olan hukukun üstünlüğü ilkesi vazgeçilmezimizdir’  diyerek konuşmasını sürdüren Kandemir, “Türkiye Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesinin tarafıdır ve bildirgeye uyumlu yasaları acilen düzenlemesi gerekmektedir. Gelecek Partisi İzmit ilçe başkanlığı olarak bu konudaki düzenlemeye ilişkin öneri ve görüşlerimiz her zaman net olup aynı zamanda bir siyasi parti olarak konunun ele alınması ve acilen Hayvan Hakları Yasasının çıkartılması gerektiğini gün gün daha da acı olaylarla görüyoruz. Bu çalışmaya her zaman katkı sunmaya hazır olan Gelecek partisi İzmit ilçe başkanlığı olarak daha öncede genel merkezimizin dile getirdiği gibi bir an önce bu yasanın yürürlüğe girmesini istiyoruz” diye konuştu.

ÖNERİLERİMİZ

• Avrupa’da olduğu gibi, hayvanlara kanunen “hukuki statü” tanınmalı; hayvanlar “Mal” değil “Can” kabul edilmeli,

• Sahipli ve sahipsiz hayvan ayrımı yapılmaksızın, tüm hayvanlar eşit ve adil yasal güvence altına alınmalı,

• Hayvanlara karşı sadece bazı şiddet ve kötü muamele eylemleri değil, tüm eylemler “Kabahat” olmaktan çıkartılıp “Suç” olarak tanımlanmalı,

• Hayvanlara karşı işlenecek suçlar, caydırıcı ve önleyici nitelikte hapis cezası yaptırımına tabi tutulmalı,

• Getirilecek cezalar "para cezasına ve seçenek yaptırımlara çevrilemeyecek nitelikte" belirlenmeli,

• Bu suçlar, yasa tasarısı taslağında düzenlendiğinin aksine “şikâyete bağlı suç” olmamalı,

• Şikâyet hakkı da sadece belirli kişi ve kurumlara özgülenmekten çıkartılarak, kamu davası niteliğinde belirlenmeli,

• Hayvanseverlere kapılarını kapatan il ve ilçe belediyesi barınaklarına ve barınak personellerine ilişkin cezai yaptırım getirilmeli. Denetim koşulları yeniden düzenlenmeli,

• Belediyelerin toplama eylemlerinin yasal sınırları ve müeyyideleri net olarak belirlenmeli,

• Ormana terk edilen sahipsiz hayvanların yaşam koşulları düzenlenmeli,

• Hayvanların üretim, ticaret ve satışı yasaklanmalı,

• Yasak ırk kapsamında bulunan köpeklere ilişkin yeniden düzenleme yapılmalı,

• Tüm Türkiye’de fayton işkencesi sonlandırılmalı,

• Hayvanlara karşı işlenen suçları kovuşturmakla görevli polis teşkilatı oluşturulmalı,

• Canlı hayvan dövüşü, sirk, hayvanat bahçesi, yunus/penguen parkları kaldırılmalı.

Mevcut düzenlemenin hayvanlara karşı işlenen suçları engellemeye yetmediğini toplum olarak görmekteyiz. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır ve tüm hakların üstündedir. Hayvanlara hakları teslim edilinceye kadar mücadelemiz devam edecektir. Bu nedenlerle yukarıda

saydığımız içerikteki yasal düzenlemenin en kısa zamanda gerçekleştirilmesi hususundaki zorunluluğu yasa yapıcının ve kamuoyunun dikkatine sunarız.

- Kocaeli Gazetesi, Siyaset bölümünde yayınlandı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/haber/5931012/gelecek-izmitten-hayvan-haklari-cikisi