"Yine sefalet ücretine karar verildi!"

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Kürekçi, 2021 yılı belirlenen asgari ücret tutarına tepki gösterdi. Kürekçi yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "İşsizlik ve enflasyon oranlarının bu kadar yüksek olduğu bir dönemde ülkemizde 2021 yılında uygulanacak asgari ücret yüzde 21.56 oranında zamlanarak 2 bin 324 TL'den 2 bin 825 TL'ye çıktı.  Maalesef bu rakam çoğunluğunu işçilerin oluşturmadığı Asgari Ücret Komisyonu'nun işçileri temsil eden Konfederasyon tarafından dahi yetersiz bulunmuştur. 2825 TL asgari ücret insanca yaşanacak bir ücret değildir. Belirlenen ücret açlık sınırının  altındadır; bir sefalet ücretidir."

Yeni durumda, asgari ücretli bir çalışanın 3.577 TL olan brüt maaşı 500,85 TL sigorta primi, 35,78 TL işsizlik sigortası primi, 456,13 TL gelir vergisi, 27,15 TL damga vergisi kesildikten sonra 2.557 TL’ye düşüyor ve 268 liralık AGİ tutarı eklendikten sonra da net 2.825 TL’ye yükseliyor. Asgari geçim indirimi düşüldüğünde belirlenen asıl ücretin 2.557 TL olduğu görülmektedir. Öyle bir asgari ücret tanımı var ki, ona da Asgari Geçim İndirimi desteği yapılmaktadır. Bu haliyle 3.577 TL brüt ücretin yaklaşık % 21'i prim ve vergi kesintilerine gitmektedir. Son derece yetersiz olan bu ücretten ilan prim ve vergi kesintileri yapılmaması yönünde bir yasal düzenleme yapılmalıdır. Yine tüm çalışanların ücretlerine uygulanan vergi dilimleri de Asgari ücretlilere uygulanan vergi muafiyeti ile entegre edilmelidir.

Asgari ücret, çalışan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısına göre belirlenmelidir.

Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 6 maddesinde, "...Ücretin, bir günlük olarak belirlenmesi esastır..." hükmü değiştirilmeli ve  "...asgari ücretin aylık olarak belirlenmesi esastır." şekline dönüştürülmelidir. Çünkü Asgari Ücret, çalışan bir işçinin günlük karşılaması gereken besin tutarının dışında kira gibi aylık ihtiyaçlarıyla birlikte tüm fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarını da karşılamakla tanımlıdır.

Yine Yönetmeliğin 7. maddesinde, "Ücret en geç iki yılda bir olmak üzere belirlenir." hükmü, yüksek enflasyon seyrindeki ve çalışanın aleyhindeki vergi oran dilimlerinin uygulandığı ülkemizde, durağan bir ücretin reel alım gücünün sürekli düştüğü bir gerçektir. Dolayısıyla bu madde, "aylık enflasyon oranıyla ya da piyasa şartlarıyla ilişkilenecek bir tanımla asgari ücret belli periyotlarda (her ay, 3 ayda, 6 ayda gibi) güncellenir" anlamında bir hükme dönüştürülmeli. 7'inci maddenin devamında, "Komisyon, ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurur." hükmü ise diğer dönemlerde olduğu gibi bu dönem belirlenen asgari ücret rakamında da göz önünde bulundurulmamış ve kamuoyunun genel beklentisinin gerisinde bir tutar belirlenmiştir.

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu, ücretin belirlenmesinde konuyla ilgili meslek kuruluşlarının, üniversitelerin, diğer sendika  konfederasyonların  ya da uzman kişilerin öneri ve görüşlerini almalı ve belirlenen rakam kamuoyunu memnun edebilmeliydi.

Neresinden bakarsak bakalım bu yıl da asgari ücretten tüm çalışan, emekçi kesimler gibi mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları da memnun değildir. TMMOB tarafından 2021 yılı Mühendis-Mimar ve Şehir Plancıları Asgari Ücreti 5.750 TL olarak belirlenmiştir. TMMOB ile SGK arasında yapılan ve sonrasında SGK tarafından tek taraflı olarak iptal edilen Mühendislik Asgari Ücret Protokolünün uygulanmaması ile bir çok meslektaşımız Asgari Ücret Komisyonunca belirlenmiş olan 2.825 TL Ücretle çalışmak zorunda bırakılmıştır."

- Kocaeli Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/haber/5935076/yine-sefalet-ucretine-karar-verildi