Çanlar ne için çalıyor? 

Raif Kandemir
Raif Kandemir

Hemen her gün bir vesileyle adaletten söz eder, adaleti konuşuruz. Ama sağlanması ve sağlıklı bir şekilde yaşatılması yolunda  çabamız var mıdır, onu  kendimizde  sorgulamayı ihmal ederiz. 

Bu hafta da,  adalet konusunda anlatmak için çırpındığım endişelerimi çok iyi anlattığını düşündüğüm bir alıntı  ile sizleri buluşturmak istedim. 

Çok eski yıllarda krallıkla idare edilen bir ülke varmış. Ama; bu ülkede, hukuk ve hakimler, savcılar ve avukatlar da varmış… 

Törelere göre, bir vatandaş öldüğünde, şehir merkezindeki dev çan bir defa çalınırmış. Uzun uzun da yankılanırmış. 

Eşraftan birisi ölürse çan iki defa, büyük bir devlet adamı ölürse üç defa çalınırmış. 

Ya Kral?.. O öldüğünde  çan dört defa çalınırmış. 

 Gel zaman git zaman, şehirde bir olay olmuş  ve  iş mahkemeye intikal etmiş. 

Davanın sanığı olarak mahkeme huzuruna çıkarılan kişinin masumiyetini ise bütün vatandaşlar bilmekteymiş. 

Bir formalite olarak görülmesi ve beraat beklenen, davadan sürpriz bir karar çıkmış. Sanık para cezasına mahkûm olmuş. 

Hakim, sanığa sormuş :  

" -bir diyeceğin var mı ?.. ..." 

Sanığın cevabı:" - hayır !.. ..." 

Mahkeme bitmiş. Dinleyiciler dağılmış ama  kafalarda bir kaygı!.. 

Kısa bir süre sonra dev çanın sesi duyulmuş.. 

Merak etmişler, acaba kim öldü ?.. 

Çan bir defa daha çalmış. Acaba   eşraftan  kim  öldü ?.. 

Şehir çan sesi ile bir defa daha inlemiş. 

Hımmmmm… büyük bir devlet adamı, acaba kim ?..  

Soruya cevap alınmadan, çan bir defa daha çalmış  ve  yeri, göğü inletmeye devam etmiş. 

 Herkeste bir feryat; eyvah!.. Kralımız öldü!.. 

Ancak, törede görülüp işitilmemiş bir şekilde  çan, beşinci defa da çalınmış.  Yer gök inlemiş   ve sesler kesilivermiş. 

Herkes  çanın  beş kez çalınmasının  ne anlama geldiğini öğrenmek için çan görevlisine koşmuşlar. Bir de bakarlar ki çanı, haksız yere mahkûm edilen adam çalmaktadır.  

Sorarlar : -ne demek beş defa çan çalmak ?.. Kraldan daha büyük birisi mi öldü?.... 

Cevap şaşırtıcı olduğu kadar anlamlıdır da : 

-evet ! Adalet öldü ! ..."  

 “ Adaletsizliği önleyecek gücümüzün olmadığı zamanlar olabilir ama; adaletsizliğe itiraz etmeyi beceremeyeceğimiz bir zaman asla olmamalıdır!..”  ELİE WİESEL (nobel barış ödülü sahibi)  

  Adaletin; Hayatın neresinde, hangi devresinde, ve  ne şekilde sizin için de gerekli  olduğunu düşünmez ve adaletsizliğe  karşı demokratik karşı duruşunuzdan  ödün verdiğinizde  ya  da ortaya çıkan adaletsizliklere karşı  duyarsız  kaldığınızda; 

Günü geldiğinde  size de  lazım olacak  Adaleti istemeye  ne kadar hakkınız  olabilir? 

 

- Kocaeli Gazetesi, Raif Kandemir tarafından kaleme alındı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/5935644/raif-kandemir/canlar-ne-icin-caliyor