Değerli konut vergisi

Fikret Gökmen
Fikret Gökmen

Aslında çok az bir kesimi ilgilendiren bir vergi ama tartışması çok uzun sürdü. Tahminlere göre Değerli konut kapsamına girecek konut sayısının da 200 bin civarında olduğu söyleniyor. Vergi varlıklı kesimi ilgilendirdiğinden tantanası fazla oluyor. Milletvekilleri halka yaransın diye bu yasayı ne olduğunu tam anlamadan çıkardıklarında gördüler ki ucu kendilerine dokunuyor. Önce ertelediler sonra tek konuta istisna getirdiler. Tamamen kaldıracaklar ama bu kez de alay konusu olmak var. O nedenle yasa 2021 yılında uygulanmaya girmiş bulunuyor.

Uygulamaya yönelik olarak 15.02.2021 tarihinde konuya ilişkin bir tebliğ yayınlandı.

HANGİ KONUTLAR VERGİYE TABİ

 

            Türkiye sınırları içinde bulunan Mesken(Konut) nitelikli taşınmazlardan 2021 yılı için bina vergi değeri 5 Milyon 227 Bin TL üzerinde olan konutlar emlak vergisi dışında, birde değerli konut vergisine tabi olacak.

            Binanın değeri Emlak vergisi kanunun 29. Maddesine göre hesaplanan taşınmazın bulunduğu yerdeki belediyece hesaplanıyor. Bu verginin mükellefi, binanın maliki (Sahibi) varsa intifa hakkı (Kullanma hakkı) sahibi olacak.

            Türkiye sınırları içinde değeri ne olursa olsun mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar bu vergiden istisna. Bence bu istisna yanlış. 5 Milyon 227 bin belediye değeri olan binanın aslında gerçek değeri belki de 10 Milyon. Biliyoruz ki belediyedeki değerler piyasa değerlerinin çok altında. Bu değerde bir konutu olanın bu vergiden istisna edilmemesi gerekirdi.

            Bu durumda en az iki konutu da değerli konut kapsamında olanlar bu verginin mükellefi olacaktır.

HANGİ ORANLARDA NE KADAR VERGİ ÖDENECEK

 

-          5.227.000 – 7.841.000 arası (binde 3) –(5.227.000 aşan kısmı)

-          7.841.000 – 10.465.000 arası (ilk dilim vergi 7842 TL) fazlası (binde 6)

-          10.445.000 fazlası (2.dilim toplam 23.526) binde 10 

Örneğin 12.000.000 değerli vergiye tabi bir konut için 10.455.000 TL için 23.526 TL (12.000.000 – 10.445.000)= 1.545.000 binde 10 = 1545 TL

23.526+1545=25.071.22 TL değerli konut vergisi ödenecek.

BEYANNAME NE ZAMAN NEREYE VERİLECEK

Değerli konutu olanlar en geç 2021 yılı 20 Şubat tarihine kadar taşınmazın bulunduğu vergi dairesine elektronik ortamda beyanname vermeleri gerekiyor. Beyannameye taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden binanın değeri ile ilgili bilgilerinde eklenmesi gerekiyor.

Ödemeler şubat ve ağustos aylarında olmak üzere iki taksitle ödenecek. Şubat ayında verilen beyan sonrası tahakkuk eden vergiden beyanda bulunan malik yılsonuna kadar tümünden sorumlu olacak.

 Örneğin konutu haziran ayı içinde satmış olsa bile ağustos taksitinden sorumlu olacak.

- Kocaeli Gazetesi, Fikret Gökmen tarafından kaleme alındı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/6136032/fikret-gokmen/degerli-konut-vergisi