Kandırıldığımı aldatıldığımı yeni anladım! 

Raif Kandemir
Raif Kandemir

Ailem, öğretmenlerim, arkadaşlarım, eşim, dostum, çevrem; bunların hepsinden şikayetçiyim!   

Hiç birisi beni günümüzün geçerli koşullarına  göre hayata hazırlamamışlar, aksine  geleceğimi karartmışlar. 

Gelecekte hangi yollardan geçerek mevki makam, mal mülk  sahibi olunacağını anlatmamışlar. 

Yalancılık, Fetbazlık,  sahtecilik, dolandırıcılık, hırsızlık, aç gözlülük, üç kağıtçılık … gibi geçerli özelliklerin  bugünler için mutlaka olması gerektiğini benden sakladıkları  için, yolunu ve  yöntemlerini de  göstermemişler. 

Türk olmakla  Dünya’da  eşi  benzeri olmayan  bir övüncümün olduğuna,  aklımın  ve  yüreğimin   vatan millet  sevgisi ile  dolu,  yurduma  ve   milletime  sadık bir birey  olmazsam  insan olamayacağıma  inandırmışlar…   

Vatanın birliği, bütünlüğü, varlığı ve devamı, kutsal değerleri,  ecdadımızdan  kalan değerler… bunlardan   vaz geçilebileceği, fedakarlık edilebileceği,   sahip çıkmayıp  verilebileceği… Bu konuların sözünü bile etmemişler… 

Din inancına gelince ;  İNDİRİLMİŞ İSLAM DİNİNE  göre   eğitip yetiştirmişler; UYDURULMUŞ  DİN’in de  olabileceğini, ona göre işime geldiği gibi, istediğim şekilde davranıp dini inançları yozlaştırıp kötüye  kullanabileceğimi    göstermemişler… 

Haram  dan  korkup  el uzatmamayı,  helal  den şaşmamayı aklımıza ve  vicdanıma işlemişler… 

Terbiyesizliğin  prim yapacağını, terbiyeli olmanın bir şeye yaramayacağını benden gizlemişler. 

Namuslu olmanın hiçbir yararı, getirisi  olmayacağını,  namuslu olmaktan ayrılmadıkça karşıma  birçok sıkıntının çıkacağını, çıkar anlamında  eksikliler  yaratacağını belletmemişler… 

Terbiyesiz olabildiğim ölçüde  kazanımlara ulaşabileceğimin, terbiyeli olmamın bana çok şeyler kaybettireceğinin  sözünü bile  etmemişler.  

Bu Milletin nasıl aptal yerine konulabileceğini hiç göstermemişler. 

Sözün kısası, bu günlerin geçerli adamı olabilmek için lazım olan ne  varsa  benden esirgemiş, yanlış yol  gösterip, bana yanlış bilgi vermişler, beni  yanlış yetiştirmişler. 

Haksızlık da etmek istemem. İki nedenle beni eksik yetiştirmiş de olabilirler. Mesela; öyle şeyleri bilmiyor olabilirler  ya  da  onların zamanında böyle şeyler yoktu; gelecekte  lazım olacağını da   öngörmemiş olabilirler…             

Sonuçta bu yaşıma  gelince  anladım ki ; ( Yaşımı söylemem)  fena  halde  kandırılmışım, aldatılmışım…  

- Kocaeli Gazetesi, Raif Kandemir tarafından kaleme alındı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/6900164/raif-kandemir/kandirildigimi-aldatildigimi-yeni-anladim