“İş güvenliğine gözünü kapattı”

Şube adına açıklamasını yapan Şube Başkanı Sabri Mutlu, “Yönetenlerin ve patronların ölümcül salgın koşullarında işçi sınıfına karşı tutumu, biz emekçilerin hayatının onların gözünde bir değer taşımadığını bir kez daha ibretlik biçimde göstermiştir. Bu süreç, kaptan köşkünden biz makine dairesindekilere "hepimiz aynı gemideyiz" diye zırvalayanların, kaçış filikalarıyla gidecekleri ayrı lüks yatları, ayrı dünyaları olduğunu bizlere acı biçimde öğretmiştir.  Eğitim emekçileri üzerindeki sömürünün dozu da salgın süresince artmış, eğitimcinin emeği görünmez yapılmaya çalışılmıştır. Uzaktan eğitimi beceremeyip ülkenin geleceği olan milyonlarca öğrencinin eğitimden kopmasına yol açan Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim emekçilerinin çalışma koşulları ve iş güvenliğine tamamen gözünü kapatmıştır” dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ TABLO AĞIR”

Salgın süresinde öğretmenler; Gönüllü icra edilmesi gereken salgınla mücadele görevlerine keyfi olarak koşulmuş, ek ders ve fazla mesai ücretleri gibi kazanılmış haklarından edilmeye çalışılmış, uzaktan eğitimde mesai kavramının yitirilmesine ve mobbinge maruz kalmış, aşılama yapılmadan başlatılan yüz yüze eğitimde ölümle burun buruna bırakılmış, seçim öncesi siyasilerin dilinden düşmeyen 3600 ek gösterge hakkını soramaz olmuş, yani hem canından hem gelirinden endişe duyarak, insanca çalışma koşullarından uzak biçimde emek vermek durumunda kalmıştır. Önümüzdeki tablo ağır ve karamsar olsa da en iyi öğretmen olan zaman, bu süreçte biz eğitim emekçileri için de mesai yapmıştır.

MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ”

Kaptan köşkü ne kadar şatafatlı olursa olsun makine dairesi olmadan bir geminin süzülen bir demir yığınından ibaret olduğunu bir kez daha hatırlatmış, sınıfsal öğretilerimizi pekiştirmiştir. Köy Enstitüleri'nden TÖS'ten miras aldığı birikimle, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün izindeki eğitim neferlerinin bir araya gelerek oluşturduğu Eğitim-İş olarak, tüm eğitim emekçilerini birlikte mücadeleye, karanlığı dağıtmaya çağırıyoruz. Emek kavgası, sınıf mücadelesi uzun soluklu olsa da kayayı parçalayının suyun şiddeti değil sürekliliği olduğunu biliyoruz. Bu azim ve kararlılıkla, bu bilinç ve coşkuyla eğitim emekçileri başta olmak üzere tüm işçi sınıfının 1 Mayıs'ını kutluyor, daha güzel 1 Mayıs'ları birlikte örmeye çağırıyoruz” dedi.

nDilara POLAT

- Kocaeli Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/haber/7035995/is-guvenligine-gozunu-kapatti