DEVA 'dan 1 Mayıs açıklaması

Yayınlanan mesajda;

Güncel verilere göre (TÜRK-İŞ) YOKSULLUK SINIRI 8.911 TL AÇLIK SINIRININ 2.735 TL olarak açıklanmasına rağmen, çalışanların %50 den fazlasının açlık sınırında ücret aldığı,TÜİK resmi verilerine göre bile!.. Genç işsiz sayısının %26,9 olarak açıklandığı, küresel salgına hazırlıksız yakalanan ekonominin köylüye, esnafa sahip çıkamadığı için bu yüzden köylünün traktörüne haciz geldiği, binlerce esnafın kepenk indirdiği ve bu sayıların gün geçtikçe arttığı, salgının kontrol altına alınması, aşılama gibi tedbirlerin doğru planlanamaması dolayısıyla çok yüksek vaka ve ölümlerin insanımızı tehdit ettiği korku ikliminde 1 Mayıs kutlamanın zorluğunun farkındayız.

Ancak bugün iyiye giden çok fazla bir şey olmasa da, bu emek ve dayanışma günü vesilesi ile, çalışanlarımızın ve iş hayatının tüm zorluklarına rağmen çözümsüz olmadığını DEVA iktidarında çalışan emeğin hak ve hukukunun sonuna kadar korunacağının altını çizerek, sorunların bir kısmının tespiti ve çözüm yollarını sıralamak istiyoruz.

Çalışanların sorunlarını dile getirmede en önemli meselesi güçlü örgütlülük yapısının olmamasıdır. En abartılı verilere göre sendikal örgütlülük yaklaşık %13,8dir. Deva Partisi bir anayasal hak olan sendikaya üyelik konusundaki hassasiyetini parti programına yazarak göstermiştir. Sendikal haklar işçilerimizin olmazsa olmaz hakkıdır. Sendikal alanı düzenleyen mevzuatlar AB ve İLO normlarına göre düzenlenmelidir. Tüm çalışanlar sendikal hak ve özgürlüklerden çağdaş yaşam normlarına uygun bir biçimde yararlanırken, sendikalı iş yerlerinin de rekabet gücü korunmalıdır.

Çocuk işçiliğinin 720 binlere geldiği ve kayıt dışılığın önlenmesi için yasal düzenlemeler, sosyal taraflarla iş birliği içerisinde revize edilmelidir. Çalışma hayatı; istihdamı kayıt altına almış, iş sağlığı ve güvenliğiyle verimli, yenilikçiliği artıracak biçimde düzenlenmelidir.

Salgın döneminde çalışanların can güvenliğini tehdit eden, şirketlerin hayatiyetini etkileyecek önlemler süratle alınmalıdır.

Devlet iş hayatına dair çalışanların kazanılmış haklarına halel getiren yanlış, eksik uygulamalarından derhal vazgeçmelidir. EYT gibi kıdem tazminatının fona devri gibi kazanılmış haklar kaybedilmeden, sosyal tarafların bir araya gelerek çalışan lehine ve her kesimi kapsayacak uygulama birliği içerisinde çözüm üretilmelidir. Sürekli çalışanları tedirgin edici çalışma ve söylemlerden vazgeçilmelidir. Deva iktidarında ilgili tarafların bir araya geldiği kısaca Ekonomik Sosyal Konsey düzenli bir şekilde toplanacaktır.

Başta çalışılan dönemlerdeki sosyal güvenlik mevzuat hükümleri esas alınarak hesaplanan emekli aylıkları arasında oluşan eşitsizlikler olmak üzere sosyal güvenlik sistemini adalet ,eşitlik ve finansal sürdürebilirlik ilkeleri doğrultusunda yeniden gözden geçirecek ,sosyal güvenlik hakları açısından yaşanan adaletsizlik ve farklı uygulamaları giderecek ,emekli aylıklarını satın alma gücünü koruyacak şekilde artıracağız.

İş kanununda ‘’yıpranma’’ diye ‘’itibari hizmet’’ diye geçen ancak ‘’çok tehlikeli işler sınıfında çalışanlar’’ için tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine inandığımız uygulama adaletli hale getirilmelidir .DEVA Partisi olarak, 1 Mayıs emek ve dayanışma günü dolayısıyla partimiz tarafından çok değerli çalışanlarımızın önemli bir sorunu olarak gördüğümüz ilk defa bizim gündeme taşıdığımız ‘’yıpranma payında adalet’’ anlayışı çerçevesinde çözüme kavuşturacağımızı belirtmek istiyoruz.

Kısaca 3G dediğimiz

GÜVENCELİ; çalışanın geleceğine dair endişe taşımadan bulunduğu iş yerinde rahat kafayla üretim yapabilen,

GÜVENLİ; çalışanın iş yerinde her türlü iş sağlığı ve güvenliği açısından önlemlerin alındığı bir ortamda çalışıyor olması,

GEÇİNEBİLİR BİR ÜCRET; insanca yaşayabileceği, kendisinin ve toplumun en küçük bir birliği olan ailesinin temel ihtiyaçlarının karşılanabildiği emeğin karşılığıyla yaşamına devam eden mutlu bireyler olmasını istiyoruz.

Elbette işsizimize iş imkânları oluşturabilmenin en önemli ayağı adalet ve hukuk ihlallerinin son bulması ve yatırımcının güven duyması çok önemlidir. Bu konuda da Deva Partimizin elbette çok önemli çalışmaları ve önerileri vardır. Bu çalışma ve öneriler ışığında yeri geldiğinde yetkilileri uyarıyoruz.

Türkiye’miz büyük bir ülkedir. İş hayatındaki tüm zorlukların üstesinden gelecek yetişmiş genç emek gücü mevcuttur. Yeter ki bu gücün doğru planlanarak kullanımı sağlanabilsin. Örgütlü gücü bulunan emekçisiyle, yatırımdan ve üretimden korkmayan işvereniyle, amaç birliği içerisinde Deva iktidarı tüm sorunların üstesinden rahatlıkla gelebileceğinden kimsenin kaygısı olmasın.

1 Mayısın özgürce alanlarda kutlayacağımız günlere olan özlemle tüm emekçilerin 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ nü kutlarız. Ali Ufuk YAŞAR Kurucu-GMYK Üyesi" ifadelerine yer verildi

- Kocaeli Gazetesi, Siyaset bölümünde yayınlandı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/haber/7036333/deva-dan-1-mayis-aciklamasi