PepsiCo Türkiye’den pozitif tarım


PepsiCo "Pozitif Tarım" hedefleri kapsamında; 2030 yılına kadar yenileyici tarım uygulamalarını, tüm tarımsal ayak izine eşdeğer olacak şekilde 28,3 milyon dönüme çıkarma hedefini duyurdu. Şirketin, bu hedefinin sonucunda 2030'a kadar 3 Milyon tondan fazla sera gazı salımını azaltması bekleniyor. PepsiCo’nun tarımsal atılımını PepsiCo Türkiye AGRO Müdürü Ahmet Bozdoğan’a sorduk. 

PepsiCo olarak dünyadaki en büyük tarım işletmelerinden birisiniz. Türkiye’deki tarım faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz?

PepsiCo olarak, dünyanın en büyük tarım işletmelerinden biriyiz. Türkiye’de içecek alanında İzmir, Çorlu ve Adana, yiyecek alanında ise Kocaeli, Mersin ve Manisa olmak üzere toplamda 6 üretim tesisimiz var. Aynı zamanda yüzlerce çiftçiyle, 22 şehirde, 4.000 hektar alanda Türkiye’deki cipslik patates üretiminin yüzde 60’ını gerçekleştiriyoruz. Bu alandaki faaliyetlerimizi tarımsal ve çevresel sürdürülebilirlik vizyonuyla devam ettiriyoruz. Bu anlayışla yürüttüğümüz çalışmalarımız sayesinde Türkiye’nin en büyük sanayi cipslik patates üreticisi konumundayız. Hayata geçirdiğimiz tarım uygulamaları ile çiftçilere birçok alanda verimlilik artışı sağlıyor, yürüttüğümüz tarım faaliyetlerinin de katkısıyla Türkiye’de doğrudan ve dolaylı olarak 40 binden fazla kişiye istihdam imkânı sunuyoruz. Ortaya koyduğumuz tüm çalışmalarla PepsiCo olarak küresel ölçeğimizi iyilik ve fayda sağlamak adına kullanmaya çalışıyoruz.


Tarımda sürdürülebilirlik anlamında PepsiCo Türkiye olarak neler yapıyorsunuz?

Değişen tüketim ihtiyaçlarına rağmen her yıl su kullanımı, CO2 salımı ve depo fire hedeflerimizi bir önceki yıla göre düşürerek ilerliyoruz.  Mevcut makine parkurumuzu da bu vizyon ve amaç doğrultusunda düşük tüketimli yeni nesil makinelerle yenilemekteyiz. Bu çalışmalarla 2010 yılından beri net tarla verimleri %30 artırıldı; depo fireleri %26 azaldı. Birim patates üretimi için tüketilen su miktarı %50, birim patates üretiminde salınan CO2 seviyesi ise yine %50 azaltıldı.

SU KULLANIMINI AZALTACAK


Türkiye’de ortaya koyduğumuz güçlü tarım organizasyonumuz ile tarımsal sürdürülebilirlik alanında diğer PepsiCo ülkelerine örnek olan projeler geliştiriyoruz. Su riskinin yüksek olduğunun bilincinde olarak su kullanımını azaltacak teknolojilere yatırım yapıyoruz. Bu kapsamda sensörler aracılığı ile nem bilgisini alarak sulama optimizasyonu ve erken uyarı yapabilen i-Crop adında bir teknolojiyi Cambridge Üniversitesi ile ortak olarak geliştirmiş bulunuyoruz. İ-Crop’u kullandığımız test alanlarında %5 ila 10 arasında su verimliliğine ulaşmış durumdayız.  Bunun yanında, düşük basınçlı sulama teknolojileri konusunda yaptığımız çalışmalar ve verim artışı sayesinde tarımda birim başına kullandığımız suyu Türkiye’de %50 azaltmayı başarmış durumdayız. 


ÇEVRE BİLİNCİNİN ARTMASI 

Dünyanın en büyük tarım işletmelerinden biri olmanın sorumluluğuyla uzun yıllardır tüm ekosistemin sürdürülebilir olması adına çalışmalarımızı sürdürüyor; gerçekleştirdiğimiz projelerle çevre bilincinin artırılmasına öncülük ediyoruz. PepsiCo’nun global olarak yürütmekte olduğu Sürdürülebilir Tarım Girişimi (Sustainable Farming Initiative -SFI) bunun en güzel örneklerinden biri.  Bu projeyle birlikte çalıştığımız çiftçilerin çevreye duyarlı tarım yöntemleri kullanmalarının, ürün verimliliğinin artmasının ve çiftçilerin yaşam koşullarının iyileşmesinin teşvikine ve insan haklarına saygı gösterilmesine yoğunlaşıyoruz. Her sene yaptığımız Agro Akademide, çiftçilerimize iyi tarım uygulamaları ve insan hakları eğitimleri veriyor, PepsiCo’nun tarımda sürdürülebilirlik stratejisini paylaşıyoruz.


Yakın zamanda ‘Pozitif Tarım’ ile 2030 yılı için birtakım hedefler koydunuz. ‘Pozitif Tarım’ın detaylarını öğrenebilir miyiz?

PepsiCo olarak 2030 yılına kadar, çiftçilerle yakın iş birliği içinde çalışarak yenileyici tarım uygulamalarını neredeyse şirketin bugünkü tarımsal ayak izine eşit olacak 28,3 milyon dönümden fazla alana yaymayı bu sayede de 3 milyon tondan fazla sera gazı salımını azaltmayı hedefliyoruz. Koyduğumuz bu yeni hedeflerle, bugüne kadar Sürdürülebilir Tarım Programı (SFP) ile kaydettiği yaklaşık on yıllık bir ilerlemeyi daha da ileriye götürerek, dayanıklılık oluşturan ve ekosistemleri iyileştiren ve doğal haline getiren uygulamaları benimsemek için 60 ülkedeki çiftçilerle iş birliği yapmaya devam edeceğiz.


‘Pozitif Tarım’ uygulamasının çiftçiler için ne gibi faydaları olacak?

PepsiCo olarak 2030 yılına kadar, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi de dahil olmak üzere, PepsiCo tarımsal tedarik zincirindeki ve topluluklarındaki 250.000’den fazla insanın geçim kaynaklarını iyileştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için, çalışmalarımızda küçük toprak sahibi çiftçiler ve çiftlik işçileri, çiftçi topluluklarındaki kadınlar ve azınlık durumundaki çiftçiler dahil olmak üzere küresel değer zincirleriyle bağlantılı en savunmasız tarım topluluklarına odaklanacağız. Çeşitli ortaklıklar aracılığıyla bu hedefi ilerletmeye devam edeceğiz.

TARIMSAL TEDARİK ZİNCİRİ

Aynı zamanda şirket olarak, 60 ülkede ürün tedarik ediyor ve tarımsal tedarik zincirinde 100.000'den fazla işi destekliyoruz. Küresel olarak patates, bütün mısır, yulaf ve portakal gibi doğrudan mahsullerinin %86'sını sürdürülebilir kaynaklardan elde ediyoruz. Pozitif Tarım kapsamında 2030 yılına kadar, sadece patates, bütün mısır, yulaf ve portakal gibi doğrudan mahsullerimizi değil aynı zamanda üçüncü taraflardan temin ettiğimiz bitkisel yağlar ve tahılları da içerecek şekilde temel bileşenlerinin %100'ünü sürdürülebilir bir şekilde tedarik etmeyi hedefliyoruz.


Tarımsal ayak izini azaltmak adına PepsiCo Türkiye olarak uyguladığınız adımlar nelerdir?

Bugüne kadar yenileyici tarım uygulamaları başta olmak üzere birçok çalışmaya imza attık. Damla sulama ve mini yağmurlama sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırarak su kullanımını %45 azaltma ve ürün verimini artırmak için çiftçilerimizle birlikte yürüttüğümüz çalışmalarla yaklaşık 13 milyon ton su tasarrufu sağladık. Bununla birlikte Naturalis gübremiz, cips üretiminde kullandığımız patateslerin organik atıklarından üretiliyor. Organik atıklarımızdan toprağa mineraller geçiyor, böylece bu ürün patates yetiştirmek için kullanılabiliyor. Geleneksel bir gübreye kıyasla Naturalis, %40 daha az kimyasal içeriyor ve organik içeriğin yanı sıra besin de sağladığı için toprakta etkili sonuçlar veriyor. 

ÖN ÖDEME İMKANI 

Diğer taraftan çiftçilerimizi 15 yıldır, her yıl tekrarlanan bir tedarikçi eğitim ve iletişim platformu olan PepsiCo Agro Akademi ile destekliyoruz. Bu platform aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık 20.000 saatin üzerinde eğitim verilmiş bulunuyor. Diğer taraftan gübre ve tohum satın alımında çeşitli gelir kaynakları ve ön ödeme imkânı sağlayarak patates tedarik ettiğimiz yetiştiricileri finansal olarak da destekliyoruz. Çiftçilerimiz, bugün tohum satın almak üzere bankalardan kredi almak için PepsiCo sözleşmelerini teminat olarak kullanabiliyor. Pozitif Tarım stratejimiz doğrultusunda önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve yenileyici tarım çalışmalarımızı daha da ölçeklendirerek geliştirmeyi sürdüreceğiz.

- Kocaeli Gazetesi, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/haber/7067885/pepsico-turkiyeden-pozitif-tarim