Koç Holding’den 3 küresel taahhüt  

Oya Ünlü Kızıl, dünya genelinde forumun Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu liderleri arasında bulunan Koç Holding’in önümüzdeki beş yıllık yol haritasını ve 3 ana taahhüdünü şöyle açıkladı:

“1: Koç Topluluğu genelinde Koç İnovasyon Programı çatısı altında yürütülen inovasyon çalışmalarının toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı gerçekleştirilmesini benimseyecek ve bu alanda küresel olarak faydalanılacak bir rehber hazırlayacağız.

2: Koç Topluluğu Şirketlerinin, teknoloji ve inovasyon alanında kadınlar ve kız çocuklarına yönelik yürüttükleri projeleri ve geleceğe dönük planlarını Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nun küresel ağına taşımalarını ve çözüme yönelik taahhüt vermelerini teşvik edeceğiz.

3: Teknoloji ve inovasyondaki cinsiyet uçurumunu kapatmak amacıyla kadınlar tarafından yönetilen girişimlerle iş birlikleri kurulmasını destekleyeceğiz.”

- Kocaeli Gazetesi, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/haber/7395162/koc-holdingden-3-kuresel-taahhut