ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları PDR biriminden LGS tercih önerileri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan “Ortaöğretime Geçiş Tercih ve YerleştirmeKılavuzu” na göre tercihler 5-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak, 26 Temmuz tarihinde ise ilk yerleştirme sonuçları açıklanacak.

MERKEZİ VE YEREL YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NASIL OLACAK?

Tercih ekranlarında öncelikle yerel yerleştirme ekranı açılmaktadır. Öğrencilerin toplamda yerel yerleştirme için 5 tercih hakkı olup sınav puanı ile öğrenci alan okullara tercih ekranının açılması için tüm öğrencilerin bu ekrandan en az 1 okul tercihinde bulunması gerekmektedir.

Yerel yerleştirme tercih ekranında 3 renk bulunmaktadır. Öğrencinin ikamet adresinin bulunduğu alandaki okulları ifade eden “Kayıt Alanı” Yeşil renk; öğrencinin ikamet adresine göre “Komşu Kayıt Alanında” yer alan okullar Mavi Renk; öğrencinin ikamet adresine göre bu 2 alan dışında il içindeki “Diğer Kayıt Alanı” ise Kırmızı Renk ile gösterilmektedir.

Yerel yerleştirme tercihlerinde öğrencilerin ikamet adresleri ile okul başarı puanlarıkriterleri esas alınmaktadır. Öğrencilerin yerel yerleştirme ile tercihte bulunurken ilk 3 okulukendi kayıt alanından seçmeleri gerekmektedir. Bu 3 tercihten sonra Komşu Kayıt Alanı” ve Diğer” alandaki okullardan tercihte bulunabilirler.Aynı zamanda öğrencilerin aynı okul türünden en fazla 3 tercih hakları bulunmaktadır. Bu durumu açıklığa kavuşturmak gerekirse; öğrenci 5 yerel tercih hakkının tamamını Anadolu Lisesi yapamaz, 3 tercihini Anadolu Lisesi yaptıktan sonra diğer 2 tanesini Meslek ya da İmam Hatip Lisesi yapmak durumundadır. Öğrenci bu durumda farklı okul türü tercihi yapmayacaksa 3 tercihten sonrasınavla alan okul tercihi ekranına geçebilir ya da sınava girmediyse, bu okullardan tercih yapmayacaksa tercihlerini burada tamamlayabilir.

Öğrenciler yerel yerleştirme tercih ekranından seçimlerini yaptıktan sonra sınavla öğrenci alan liseler ekranından tercihlerini yapacaklardır. Öğrencilerin bu ekranda 10 okul tercih hakkı bulunacaktır. Sınav puanı ile alan liseler için puan üstünlüğü ve öğrencinin tercihi göz önünde bulundurulmaktadır. Sınavla öğrenci alan liselerde puan eşitliği durumunda öğrencilerin okul başarı puanı üstünlüğüne, sıra ile 8, 7 ve 6.sınıf yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne, tercih önceliğine ve doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılacaktır.

Tercihler öğrenci ve velisi tarafından E-okul üzerinden yapılacaktır. Tercihler yapıldıktan sonra mutlaka bir ortaokul / imam hatip ortaokulu müdürlüğüne onaylatılmalıdır. Tercihler onaylandıktan sonra düzeltme işlemi yapılamamaktadır, bu nedenle öğrenci ve velilerin net kararını verdikten sonra tercihlerini onaylatmaları daha sağlıklı olacaktır. Tercihler onaylatıldıktan sonra iptal ya da düzeltme işlemi için yine okul müdürlüğüne tercih süreci içerisinde başvurulması gerekmektedir. Öğrenciler eğer özel okula ön kayıt / kesin kayıt yaptırdılarsa LGS tercih ekranı açılmayacaktır. Daha önce tercih verdilerse de iptal edilecektir. Özel okul kayıtlarını iptal ettirmeleri halinde ise tercih verebileceklerdir.

Sınav sonuçları 26 Temmuz tarihinde www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak olup öğrencilerin yerleştikleri okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. 26 Temmuz itibariyle aynı zamanda 1. nakil dönemi başlayacak olup okulların kontenjan durumuna bakılmaksızın nakil tercihleri yapılabilecektir.

TERCİH SÜRECİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

·         Öğrencilerin ilgi duydukları, yetenekli oldukları alanlardaki doyumlarının, hayat başarılarının daha yüksek olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle tercih sürecinde öğrencinin ilgi, yetenek, beklenti ve değerleri muhakkak göz önünde bulundurulmalıdır.

·         Öğrenciler üniversite ve meslek seçim sürecinde lisede almış olduğu dersler doğrultusunda seçimlerde bulunacaklardır.Öğrencinin gelecek hedeflerine, hayal ettiği kariyer planlamasına uygun eğitim veren okul türü muhakkak dikkate alınmalıdır.

·         Okulların akademik faaliyetleri, kadroları, üniversite başarı oranları, yabancı dil eğitimleri gibi hususların yanı sıra öğrencilerin sosyal kültürel gelişimlerini sağlayabilmek adına ne gibi çalışmaların, projelerin yürütüldüğü, öğrencilerin akademik, psikolojik, sosyal ve kültürel olarak çok yönlü gelişimlerinin nasıl desteklendiği de değerlendirilmelidir.

·         Okulların akademik, sosyal-kültürel faaliyetlerinin yanında ulaşım, barınma, burs gibi olanakları da bu süreçte göz önünde bulundurulması gereken önemli konulardır. Okulun öğrencilere sağladığı maddi destek, pansiyon gibi imkânların bulunup bulunmadığı, konumu, ulaşımın nasıl sağlandığı gibi kriterler de dikkate alınmalıdır.

Tüm öğrenci ve velilere emeklerinin karşılıklarını bulacakları bir tercih ve yerleştirme dönemi dileriz.

- Kocaeli Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/haber/7395225/odtu-gv-ozel-kocaeli-okullari-pdr-biriminden-lgs-tercih-onerileri