Müsilaj mı dediniz?

Fahri Örengül
Fahri Örengül

Bilinmelidir ki; uluslar arası kaynaklara göre ÇEVRE hakkı doğuştan gelen temel insan haklarından birisidir.Aynı şekilde Anayasamızın 56 maddesi de” herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak hakkına sahiptir çevreyi geliştirmek çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların görevidir” demektedir.Bu amaçla yapılan çevre kanunu ile 5216 sayılı yaranın 7/i hükmü de bu hususlarda amir hükümler taşımakta olup bu hükümleri yerine getirmeyen belediye yetkilileri esasında görevlerini yapmamakta ve topluma karşı evrensel bir hak olan çevre hakkını temin etmemek açısındansuç işlemektedirler.

Bu  nedenle   sunulan   komisyon   raporunun  bu   eksikliklerin   hızla giderilmesi, merkezi iktidardan tüm çevre kanununda belirtilen yetkilerin alınması,bu konuda gerekli donanımın temini,belediyenin kentteki her işyeri ve alana girecek durumda yetkilendirilmesi, çevre ile ilgili ölçümlerin zaman geçirilmeksizin bağımsız kuruluşlara yaptırılması,bu hususta sivil toplum kuruluşları,üniversite, meslek örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğine gidilmesi,bu konuda siyasi yaklaşılmadan meclis çoğunluğunca karar alınarak tüm meclis ve kent olarak bu hususun takipçisi olunması,belediye reklamlarının çevreye ilişkin ve doğru bilgiler ile toplumun bilinçlendirilmesi şeklinde yapılması ile ÜÇ AY İÇERİSİNDE meclisin ve kamu oyunun yapılan çalışmalar konusunda ayrıntısı ile bilgilendirilmesi talep edilmektedir.

Saygılarımızla.16.04.2010.

Bu çalışma Nisan 2010 tarihinde Büyükşehir CHP meclis gurubunun önerisi ile yaklaşık 42 sayfalık ve belediye meclisinden geçen raporun küçük bir özeti.Bu rapora öncelikle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itibar etmedi,yani çalışmadı.Tabii sivil toplum örgütleri ve muhalefet de sahip çıkmadı. Siyasetin kişisel beklentilerin dışında kamu yararı ile yapılması halinde bu çalışmalar ancak hayata geçer ve müsilaj diye bir sorun yaşanmaz.Ama 11 yıldır raporun gereği yapılmazsa doğal olarak kirlilik denizlerde bile kusmaya başlar.Bunun hava ve toprak ve gıda maddelerindeki kısmını hatırlamak ile istemiyorum.

Müsilaj mı dediniz?

- Kocaeli Gazetesi, Fahri Örengül tarafından kaleme alındı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/7519215/fahri-orengul/musilaj-mi-dediniz