Afganlılar geliyor!

Raif Kandemir
Raif Kandemir

Sosyal medyada, çok sayıda Afganlının yaya olarak, kafileler halinde elini kolunu sallayarak çeşitli yollardan ülkemize giriş yaptığının görüntüleripaylaşılıyor. 

İster istemez insanı düşündürüyor ve akıllara birtakım sorular getiriyor! 

Afganistan ile Türkiye arasındaki devlet topraklarını nasıl aşarak bizim sınırımıza kadar gelebilmişler? 

Bizim ülke sınırlarımıza gelene kadar olan onca yolu yürüyerek geldiklerini kabul edebilmek mümkün değil. Hadi diyelim ki bir şekilde geldiler. 

Ülkemize hangi sınır kapılarından veya sınırlardan hangi statüde giriş yapmışlar;turist mi, mülteci mi, kaçak yollarla mı ya da ne tür bir amaçla? 

Peki, bu insanları sınırlarımıza kadar kimler, hangi yolla, hangi araçlarla ve amaçlarla getirdi? 

Gelenlerin hepsi de görünüşleri itibariyle çok genç.

Görünüşe bakıldığında 20 ve 25 yaş arası. Toplu halde askere giden gönüllüler gibi bir halleri var. 

Kılık kıyafetleri yerel kıyafetleri değil. Kötü olmadığı gibi hatta iyi bile sayılabilir.  

Bunca yolu aşarak geldikleri yolculuk nedeniyle yorgun ve perişan bir halleri yok. 

Taliban’dan kaçtıklarını söyledikleri paylaşılıyor; ama aralarında yaşlı insanlar, kadınlar, çocuklar hiç yok! Yaşlılarını, analarını, bacılarını, karılarını, çocuklarını Taliban’a mı bırakmışlar?  

Ellerinde ne bir valiz ne bir çantane bir poşet var.Böyle dımdızlak gurbet yoluna düşüldüğü nerede görülmüş? 

Bunca yolu yedek giysi, iç çamaşırı ve benzer ihtiyaçlar olmadan nasıl tamamlamışlar? 

Ellerinde, yanlarında yiyecek içecek de görünmüyor. Bu ihtiyaçlarını nerede nasıl karşılıyorlar? 

Ülkemizin içinden veya dışından onlara  yardım eden birileri mi var, varsa kimler? 

Ülkemizin nerelerine geliyorlar, hedefledikleri veya getirildikleri varış noktaları nereler? 

Vardıkları yerlerde nasıl konuşlanacak, barınacak ve geçimlerini, temel ihtiyaçlarını hangi yolla sağlayacaklar? 

Ülkemize kalıcı olarak mı, yoksa Avrupa ülkelerine gitmek üzere geçici olarak mı geliyorlar? 

Kalıcı ya da geçici olarak geliyorlarsa bu işin iç ve uluslararası hukuktaki dayanağı nedir? 

Suriyelilere olduğu gibi bunlara davatandaşlık, maaş,  sağlık hizmetleri, okullara ve üniversitelere sınavsız girme, seçimlerde oy kullanma hakları ve benzeri sosyal ve siyasal haklar verilecek mi? 

Ülkemizde milyonlarca işsizimize istihdam imkanı sağlayamamışken, bu gelenler Türkiye’den gidemeyeceğine/gitmeyeceğine göre istihdam sorunu ne olacak? 

Amaçları Avrupa ülkelerine gitmek ise, nasıl bir süreçte, hangi yollarla gidecekler?  

Avrupa’nın bu insanları kabul etmediği de bilindiğine göre, bu sorunun çözümü için ülkemizin, bir hazırlığı, tedbiri, programı var mı, varsa nedir?

En önemlisi; Türkiye’nin demografik yapısına nasıl bir etkileri olacak!

Demografik yapımız, Iraklılarla başlayıp, Suriyelilerle ayyuka çıkan bir bozulmayı yaşıyor. O kadar ki, birçok ilde yoğun kalabalıklar oluşturarak şehrin ekonomik ve sosyal yaşamında vatandaşlarımızı tehdit eder hale gelmişken bu yoğun gelişler sorunu çok daha büyütmeyecek mi? 

Ama maksat, Türkiye’nin birlik ve beraberliği için yaratacağı büyük tehlikeyi görmeyerek veya gözlerden kaçırarak, demografik yapısını törpüleyip kendilerine destek sağlayacak guruplar oluşturarakvarlıklarını korumaksa; 

İşte gelinen bu noktada, Türk Milletinin sadık evlatları, bu gelenlerin “Göçmen mi, muhtemel seçmen mi” olduğu gerçeğini de düşünüp değerlendirmeli ve ona göre hareket etmelidir… 

- Kocaeli Gazetesi, Raif Kandemir tarafından kaleme alındı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/7522373/raif-kandemir/afganlilar-geliyor