Tabip Odası: Meslektaşlarımızın yanındayız  

Kocaeli Tabip Odası; aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanlarının iş güvencesizliğine kapı açan, ücret ve temel kazanılmış haklarından kayba neden olan, görüş ve düşünce açıklama özgürlüğünü ortadan kaldıran ve 30 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan “Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği” adındaki ‘ceza yönetmeliğine karşı başlatılan mücadele sürecinde tüm aile hekimlerinin yanında olduklarını açıkladı. Oda yönetimi, “16 Ağustos’ta olduğu gibi 27 Ağustos’ta da yapacakları iş bırakma eyleminde tüm aile hekimleri ve ASM çalışanlarımızın haklı hak arama mücadelelerinin yanında olduğumuzu bildiririz” ifadelerini kullandı.

- Kocaeli Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/haber/7656582/tabip-odasi-meslektaslarimizin-yanindayiz