İstanbul’un ikinci fethi…

Mustafa Küpçü
Mustafa Küpçü

İstanbul, 1453’de Fatih Sultan Mehmet’in liderliğinde verilen bir mücadele ile Osmanlı Devleti topraklarına katıldı.

Batılı devletler, özellikle emperyalist bir yapıya ulaştıktan sonra, Osmanlı’yı yıkmanın, özellikle İstanbul’u ve Boğazları ele geçirmenin hesaplarını yaptılar.

İngilizler başta olmak üzere, Batılı devletler, Kapitülasyonlarla (ticari imtiyazlar) Osmanlı Devletini önce ekonomik olarak ele geçirdiler.

Bilim ve teknolojideki gelişmelere ayak uyduramayan Osmanlı Devleti, sürekli toprak kaybediyordu.

1854 Kırım Savaşı nedeniyle DIŞ BORÇ tuzağına düşürülen Osmanlı Devleti’ne musallat olan son Batılı devlet Almanya oldu.

“Ordunuzu modernleştirelim” diyerek gelen Alman paşaları, Osmanlı’yı bir kez daha borçlandırarak, Alman ağır sanayisinin ürettiği yeni silahlarla donattılar ve İlk Paylaşım Savaşı (Birinci Dünya Savaşı’na) soktular!

Çanakkale Zaferine karşın, Osmanlı Devleti bu savaştan yenik çıktı. SEVR Antlaşması ile İstanbul başta olmak üzere Anadolu toprakları İngiliz, Fransız ve İtalyanlar tarafından paylaşıldı ve işgal edildi.

 İzmir başta olmak üzere Ege bölgesi de Yunan ordularınca işgal edildi.

İstanbul, 13 Kasım 1918’de İngilizler tarafından İŞGAL edildi.

İşte bu noktada Mustafa Kemal, silah arkadaşları ve Anadolu insanlarının kurtuluş mücadelesi başladı.

1921 Sakarya ve 1922’de Afyon ve Dumlupınar’da Yunan orduları yenildi.

9 Eylül 1922’de Türk ordusu İzmir’e girdi.

Bundan sonra, Çanakkale üzerinden Trakya’ya ve İstanbul’a kadar halen İngiliz, Fransız ve İtalyan güçlerince işgal altındaki toprakların geri alınması mücadelesi verildi. Fransız ve İtalyanlar yeni bir savaşa hazır olmadıklarını belirtiyorlardı.

11 Ekim 1922’de, TBMM adına İsmet Paşa, İngiltere, Fransa ve İtalya delegasyonunun katıldığı “Mudanya Mütarekesi” imzalandı ve Türk-Yunan savaşı sona erdi.

İşgalci güçler Çanakkale ve Trakya’dan çekildiler.

 19 Ekim 1922’de Rafet Paşa komutasındaki 126 Jandarma, İstanbul’a girdi ve coşku ile karşılandı.

TBMM 1 Kasım 1922’de “Saltanat’ı Kaldırma” kararı alınca İstanbul Saray Hükümeti istifa etti.

Rafet Paşa, Duyun-u Umumiye’nin gelir kaynaklarına el koydu,

Kapitülasyonlara fiilen son verdi.

24 Temmuz 1923’de Lozan Antlaşması imzalandı. Antlaşmanın imzalanmasından sonra 6 hafta içinde İstanbul’un boşaltılması gerekiyordu.

2 Ekim 1923’te İtilaf Devletlerinin İstanbul’daki birlikleri törenle Türk bayrağını selamlayarak İstanbul’dan ayrıldı.

6 Ekim 1923 günü ise, Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu törenle İstanbul’a girdi.

O günden itibaren 6 Ekim’ler “İstanbul’un Kurtuluş Bayramı” olarak kutlandı.

Bugün 6 Ekim 2021.

İstanbul’un kurtuluş Bayramı kutlu olsun…

 

Yararlanılan Kaynaklar:

-         Sinan Meydan yazıları

-         Tanin, 7 Ekim 1923

- Kocaeli Gazetesi, Mustafa Küpçü tarafından kaleme alındı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/7934847/mustafa-kupcu/istanbulun-ikinci-fethi