İyi bir liderin özellikleri

Bilal Dündar
Bilal Dündar

Her düzeyde bulundukları yerin sorumluluklarını başarı ile yürütecek yetenek, beceri ve davranışlara sahip liderler bulunması toplum için şarttır.

Şu ana kadar lideri hızlı yetiştirmenin yolu yoktur.

Lider olmak yetenek, yetenek meselesidir, inanma işidir.

Bir liderden olması gereken başlıca özellikler şöyle sıralanabilir.

1- Lider topluma bağlı olmalıdır. Bağlı lider toplumuna sadık olur.

Toplumuna zarar veren hareketlere katılan, teşvik eden kişi lider olamaz. Lider daima toplumunu hareketlendirmeli ve cesaretlendirmelidir.

2- Lider cesur ve korkusuz olmalıdır. Risk alan kişidir.

Engelleri görünce gerilen kişi lider olamaz. Liderin çaresiz anları, yalnız kaldıkları, aşağılandıkları, reddedildikleri dönemler olabilir. Lider iyi ve geniş zamanlarda olduğu gibi belirsiz veya tehlike dolu anlarda dahi cesaretle hareket etmelidir.

3- Liderin, güçlü ve kişisel arzulu olması gerekir. Liderlik içten gelen bir duygudur. Onun bunun iteklemesi ile liderlik olmaz. Zira taşıma su ile değirmen dönmez.

4- Liderin duyguları üzerinde baskı artarak devam eder. Lideri duygusal çöküntüye uğratmaya çalışırlar. Lider şartlar ne olursa olsun duygusal güçsüzlüğe düşmemelidir.

5- Lider sağlıklı olmalıdır. Hasta ve yatakta olan lider olamaz. Bir atasözümüz var,

,"Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur."

6- Liderde önsezi olmalıdır

Başka değerleride tanıyıp takdir etmelidir. Başkalarına saygı gösterirse kendisine saygı gösterilir.

7- Neyin, nereden nasıl geleceğini önceden sezip ona göre vaziyet oluşturmalıdır. Gözlem yolu ile öğrenip deneylerle zekalarını geliştirmelidir. Düşünceleri, hareketleri, sonuçları tahmin etmelidir.

8- Lider kararlı olmalıdır. Ne zaman hareket edeceğini ve ne zaman duracağını bilmelidir. Kararsızlık liderleri tüketen durumdur.

9-  Liderler zamanlamayı iyi bilmelidirler. Lider, tavsiyelerini, hareketlerini, vereceği kararın zamanını iyi bilmelidirler. "Zamansız öten horozun başını keserler" durumuna düşmemelidirler.

10- Liderler rakiplerini iyi tanımalı ve rekabetçi olmalıdır. Liderler kazanma mecburiyetinde olan kişilerdir. Her zaman kazanma mümkün olmayabilir. Ama önemli durumlarda mutlaka kazanmalıdır. Kazanmak için rekabetçi olma mecburiyetindeler. Zayıf Lider en ufak sorun karşısında pes eder.

11-  Lider özgüvene sahip olmalıdır. Uygun eğitim ve deneyim özgüveni yaratır.

Özgüveni olmayan zayıf kişiler lider olamaz.

12- Lider, kendisine, astlarına, topluma karşı sorumludur. Başarı ve başarısızlık ne kadar büyük olursa olsun, başkalarını sorumlu tutmamalıdır.

13- Liderler inanılır kişi olmalıdır. Liderin sözüne hem kendini destekleyenler hemde rakipleri inanmalıdır. Doğru bilgi verecek kadar dürüst ve zeki oldukları herkesçe bilinmelidir.

14- Aldıkları sorumluluk ve görevleri ısrarla başarma isteği olmalıdır. Zayıf insanlar işler iyi gittiği zaman direnir.

Güçlü kişiler yenilgi ve cesaretini yitirme karşısında da direnir.

15- Lider, koşullar ne olursa olsun güvenilirliği olmalıdır. Güvenilirliğini kaybeden kişi lider olamaz.

16.lider koruyucu özelliğe sahip olmalıdır. Güven ve bağlılık uyandıran bir biçimde görev yapmalıdır.

17- Lider astlarına yol göstermeli, onları yetiştirmeli, çalışmalarından ötürü ödüllendirmelidir. Ceza en son düşünülmelidir.

Sürüsü olmayan çoban olamaz. Astları olmayan lider olamaz. Lider her zaman bir öğretmendir, eğitimcidir, öğreticidir.

Lideri başarıya ulaştıran şartlardan önemlisi liderin kadrosudur. Artık bireysel başarı zordur. Başarı ekip ve kadro olayıdır.

Hun İmparatoru Atilla'nın liderlik vasıflarını günümüz liderleri ile kıyaslayınız, düşününüz, kararınızı veriniz.

- Kocaeli Gazetesi, Bilal Dündar tarafından kaleme alındı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/7977488/bilal-dundar/iyi-bir-liderin-ozellikleri