1 8 8 1

Mustafa Küpçü
Mustafa Küpçü

Tarih, insan ve toplum yaşamı için İBRET belgesidir!

Kimilerine göre tarih; “tekerrürden ibarettir!”

Oysa, tarihsel olaylardan ders alınsa, geçmişte yapılan yanlışlar yapılmasa, tarih tekerrür eder mi?

İnsan da toplum da sürekli bir “değişim ve gelişim” yaşar.

Be diyor bilge insan;

Değişmeyen tek şey değişimdir!”

Bu değişimin itici gücü; bilim, bilgi, teknoloji ve üretimdir.

Benim çocukluk yıllarımda “manyetolu telefonlar” vardı! Bugünün bilgisayarlarına ve “akıllı telefonlarına” kolay ulaşılmadı.

Kimileri düşündü, araştırdı, icat etti, üretti ve zenginleşti, kimileri de bunları üretenlere “müşteri” oldu.

AKLI kullanan, MERAK duygusu olan insanlar bilimsel ve teknolojik gelişme yolunda hızla ilerliyor, hem kendilerini hem de yaşadıkları ülkeleri refaha taşıyorlar.

Osmanlı Devleti’nin çöküş nedenleri;

Kimilerine göre, Osmanlı’yı Mustafa Kemal yıkmıştır! HAYIR! Osmanlı’yı son dönem padişahları ve kişisel çıkarlarını ülke çıkarlarının üstünde gören, israf ve safahat alemi içinde, yabancılarla işbirliği içindeki –sözde devlet adamları – yıkmıştır!

Bu SARAY ERKANI;

Dünya, bilimsel ve teknolojik alanda gelişirken, bu gelişmeyi görememiş, kendi bilim adamlarını asmış kesmiş, ticari hayatı KAPİTÜLASONLAR ile yabancıları eline teslim etmiş, üretmemiş, hazır yemiş, Anadolu’nun yoksul insanlarını hiç görmemiş!

İlk borç, ilk tuzak!

Osmanlı Maliyesi hızla çökerken, Abdülmecit döneminde, KIRIM Savaşı nedeniyle, 1854’de İngiltere’den “yüzde 7.5 faizle, 5 milyon sterlin borç” alınmış!

Sonra, borca alışan Osmanlı yönetimi, 1875’e kadar çeşitli ülkelerden ve yüksek faizle bor almış!

1877-78 (93 Harbi) sonrası, Rus Ordusu İstanbul-Yeşilköy’e kadar dayananınca, yüksek bir savaş tazminatı da yüklenmiş!

1878’de 2. Abdülhamit, bir miktar para karşılığında Kıbrıs’ı İngilizlere kiralamış! (Birinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere fiilen adaya el koymuş!)

1881 - Duyun-u Umumiye…

1878 Berlin Kongresi’nde yabancı alacaklı devletler, borçların tahsili için “Çokuluslu bir mali komisyon” kurulmasını kabul ettirdiler!

20 Aralık 1881’de “Duyun-u Umumiye İdaresi” kuruldu. Yönetimde İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Avusturya temsilcilerinin yanı sıra bir de Osmanlı temsilcisi bir kişi yer alıyordu.

Duyun-u Umumiye, Osmanlı’nın iç ve dış borçlarını tahsil etmek için, Osmanlı vergilerine el koydu.

LİMANLARI, denizyolu, demiryolu, telefon, gaz ve elektrik işletmelerini yabancı firmalara dağıttı!

Bir de “Yaprak-Tütün ve Müskirat İşletmeleri” vardı! Bunu da REJİ adlı bir konsorsiyuma devretti!

Reji, Türk tütün köylüsüne “üretim ve satış” yasakları koydu! Abdülhamit’ten aldığı imtiyazla KOLCU Kuvveti kurdu ve 20 binin üzerinde Türk tütün köylüsünün canını aldı!

Çökertme” türküsü bu kitlesel cinayetin bir ağıtıdır!

Yeni Efendi; ALMANLAR!..

Ulusal Birliği’ni en geç sağlayan Almanya, emperyalist sahneye en son giren ülkeydi. Ortadoğu ve Kafkaslara köprü olan Osmanlı’ya farklı bir yöntemle yaklaştı! “Orduyu modernize etmek” üzere subaylarını gönderdi! Borç batağındaki Osmanlı’yı yeni borçlara sokarak Alman silahlarıyla donattı! Sonra, kimi Osmanlı paşalarını etkileyerek, 1. Dünya Savaşı’na soktu. Sonunda Osmanlı, Almanya ile birlikte yenik düştü ve SEVR Antlaşması ile galip devletlerin paylaşımına uğratıldı.

Mustafa Kemal’in Mücadelesi

1881’de Osmanlı Maliyesi ve tüm üretim kaynakları ve işletmeleri Duyun-u Umumiye İdaresi’yle yabancıların yağmasına uğrarken, Mustafa Kemal henüz yeni dünyaya gelmişti.

Askerliği seçtikten sonra, genç yaşından itibaren hayatı savaş alanlarında geçti. O’nu tarih sahnesine çıkaran en önemli olay Çanakkale Savaşı oldu.

SEVR Antlaşması sonrası İstanbul’a geldiğinde, İstanbul’u işgal eden İngiliz birlikleri ve Çanakkale’den geçirmediği savaş gemileriyle karşılaştı.

Sonrası, asgari tarih bilgisi, bilinci ve ahlakı olan her vatandaş tarafından biliniyor!

O, artık ülkesinin insanlarının bir sülale ve padişah sultasında yaşamasının insanlık onuruna yakışmadığını görüyor ve CUMHURİYET yönetimini kuruyordu.

Zaten bütün dünyada sülale, kral, şah, padişah yönetimleri bir bir yıkılıyor, “ULUS DEVLETLER” kuruluyordu.

Mustafa Kemal’in 15 yıllık yönetiminde bu ülkede inanılması zor ve büyük işler yapıldı. Ard arda fabrikalar kuruldu, yabancıların eline geçen işletmeler bedeli ödenerek geri alındı, eğitim ve üretim seferberliği başlatıldı.

Duyun-u Umumiye defedildi. Son Osmanlı borcu 1954’de ödendi.

Tarihten ders aldık mı?

Ya sonra? Diye sorduğunuzu düşünüyorum!

O’nun bedensel ölümünden sonra hem dünyada hem de ülkemizde önemli değişimler yaşandı. İkinci Dünya Savaşı’na katılmamız ve yeniden helak olmamız için tuzak kurdu emperyalistler. Ama İsmet İnönü bu tuzağa düşmedi. Ancak, “Dünyanın efendisi” olma ihtirasındaki emperyalist ABD’nin tuzağına düştük!

Önce Thuruman Doktrini ve Marshall Yardımı ile elma şekeri tutuşturdular elimize!

Sonra “İKİLİ ANLAŞMALAR” ile, ekonomik, siyasi, kültürel, eğitim, ulaşım başta olmak üzere her şeyimize karıştılar!

Zaman içinde Cumhuriyet’i kuranların bu ülkeye armağan ettiği Kağıt, Tekstil, Şeker fabrikaları başta olmak üzere tüm “ULUSAL VARLIKLARIMIZ” satıldı, yerli ve yabancı ellere geçti!

Bilim ve teknolojinin yanı sıra tarım ve endüstride “DIŞA BAĞIMLI” bir ülke haline geldik.

Yeniden ve sürekli BORÇLA YAŞAYAN bir ülke haline geldik.

Kimileri, “İMF’ye borç verdik” sanıyor ama 30 Eylül 2021 itibariyle 453.5 milyar dolar dış borcumuz var!

2022 Bütçe sunumunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Meclis’te açıkladı; bu yıl 240.4 milyar lira BORÇ FAİZİ ödeyeceğiz!

Bu rakamlar dolar ve avrodaki yükselişler öncesiydi! Şimdi yükümüz daha ağır ve giderek daha da ağırlaşıyor!

Görülüyor ki, tarihten ders almamışız!

Tek dileğimiz, yeni bir “Duyun-u Umumiye” tuzağına düşmeyelim!

- Kocaeli Gazetesi, Mustafa Küpçü tarafından kaleme alındı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/9082666/mustafa-kupcu/1-8-8-1