Ülkemizde yabancı dil bilmenin önemi

Necdet Güler
Necdet Güler

Tanıdığım, lise çağındaki bütün gençlere söylüyorum. Bir yabancı dil öğrenmek için elinizden geleni yapın. Çünkü yurdumuz şartlarında öğrendiğiniz yabancı dil, ileride çalışma hayatınızda size kesinlikle üstünlük sağlayacaktır.

Aklınıza hemen İngilizce ve Almanca gibi batı Avrupa dilleri gelmesin. Bilimsel açıdan belirgin aşamalar kaydetmiş herhangi bir ülkenin dili olabilir: Rusca, Japonca, İspanyolca, Portekizce… Örneğin Çek dilinde, çalıştığınız konuda yazılmış bir bilimsel yayını okuyup anladığınızda dünyanın gelişmiş bütün ülkelerinde edinilmiş bilgilerden haberiniz olacaktır. Çünkü böyle ülkelerde belli bir konuda yazılmış bilimsel yayınlar diğer dillerde yazılmış olanları da içermekte ve böylece bir çeşit bilimsel ağ oluşmaktadır.

Şunu asla hiç unutmamak gerekir: Yapılan yüksek öğrenim, kişiye sadece çalışma konusunda karşılaşılan farklı durumları irdeleyerek en uygun kararları alma yetisi kazandırır. Ancak bu, yeterli bilgi yüklenmesini sağlayabilen öğrenimle mümkündür. Fakat ne yazık ki ülkemiz bu konuda son yıllarda adeta kısır bir döngü içine girmiştir. Az sayıda üniversite dışında öğrenim düzeyi düşüktür; yeterli bilgi edinememiş mezunlarından oluşmuş, özellikle yabancı dil bilmedikleri için bilimsel açıdan gerekli düzeye erişemeyen akademisyenlerin eline kalmış yüksek öğrenim söz konusudur. Bu durumda bilgi açığını kapatmak zorunda kalan üniversite ve yüksek okul mezunları için tek olanak, konularıyla ilgili yabancı bilimsel yayınları okuyup anlamak ve uygulamada kullanmaktır.

Bu konuda, ne hale geldiğimizi ortaya koymak için size çok yakın tarihte TV kanallarında da konu edilen bir örnek vereceğim.

Zonguldak’ta Alaplı orman alanında, Gümeli Porsuğu olarak tanımlanan, çok yaşlı bir Porsuk ağacı bulmuşlar. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesinden iki akademisyen 2016 yılında bu ağacın 4112 yaşında olduğunu açıklayıp yayınlamış. (Bir ağacın yaşı en doğru şekilde dipten kesildiğinde görülen yıllık halkaların sayımı ile bulunur. Ancak hava şartları ve dışarıdan işlemlere bağlı olarak bazı yıllar yıllık halkalar oluşmadığından veya yıl içinde bunların oluşumları tekrarlanabileceğinden, ağaç kesilmediğine göre böyle bir kesin rakamın nasıl verildiğini anlamak mümkün değildir). Benim 1969 yılında bitirdiğim İ.Ü.Orman Fakültesinden 1974 yılında mezun olan bir meslektaşım ve arkadaşı, 2017 yılında bu ağacın yaşının 1950- 2000 arası olduğunu belirlemiş ve bu sonucu, İ.Ü.Cerrahpaşa Orman Fakültesinde yaptırdıkları laboratuvar testleri ile de doğrulatıp bilimsel makale halinde yayımlamışlar. Şu yaş farkına bakınız.! İşte bu fark yurdumuzda bazı üniversitelerde bilim düzeyinin ne kadar geriye düştüğünün göstergesidir. Çok yazık!..

Benzer bir durumla 2016 yılında Gölcük-Saraylı köyünde bir Anıt Çınar ağacının yaşı 1224 gibi kesin bir rakamla açıklandığı zaman da karşılaşmıştım. Bu rakamı bulan mühendisin kullandığı metodu sorup öğrendiğimde mesleğim için “ağlayacağım” gelmişti.

Bilimsel yetersizliğimiz ve yabancı dil bilmezliğimize ilişkin olarak bir başka örnek vereyim. Emekli olmadan önce Yalancı Akasya konusunda Maria de los Angeles Gras tarafından yazılan ve 1991 yılında basımı yapılan “Robinia pseudoacacia L. Annotazioni da una rassegna bibliografica” isimli bir yayının tamamını tercüme ettim. (Bizim halkımızın Akasya dediği ağaçlar bilimsel adı Robinia pseudoacacia L. olan Yalancı Akasya ağaçlardır ve kentlerimizde çok yaygındır) Bunu yaparken bir durum çok dikkatimi çekti; bu çalışmada faydalanılan yayın sayısı tam 431 idi ve içinde bir tane bile Türk bilim insanının adı yoktu. Sanki bu yayın sadece Patagonya’da yetişen bir ağaç için yazılmıştı.

Bitmedi!.. Liyakat önemsenmiyorsa geçerli bilgiyi arttırmak için yabancı dil bilmenin hiçbir önemi yoktur. Çünkü böyle ortamda yeterli veya üstün bilgi, kişiye ve topluma hiçbir şey kazandıramaz.

Örnek mi istiyorsunuz? İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne, Peyzaj Mimarı bayan görevden alınarak bir Makine Mühendisi getirildi. Bu uygulamadan anlaşılacağı üzere belediyenin bu biriminde çalışan Orman Mühendisleri, Ziraat Mühendisleri, Peyzaj Mimarlarının önceden edinmiş olduğu tecrübelerin ve bilgi düzeyinin hiçbir önemi yoktur.

Bu nedenle onlar için önerimi geri alıyorum; bilgilerinizi arttırmak için yabancı dil öğrenme uğruna kendinizi boşuna yorup yıpratmayın…

- Kocaeli Gazetesi, Necdet Güler tarafından kaleme alındı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/9105803/necdet-guler/ulkemizde-yabanci-dil-bilmenin-onemi